Bydlení

Prodej nemovitosti s věcným břemenem. Jde to?

Věcné břemeno je poměrně běžnou praxí, která vlastníkovi nemovitosti či jiné věci ukládá povinnost něco umožnit nebo vykonávat ve prospěch jiné osoby či nemovitosti. Typicky jde o právo na dožití, ale i o zajištění volného průjezdu sousedům přes pozemek nebo třeba příslib pravidelného úklidu.

Výkup profesionální firmou

Věcné břemeno může prodej nemovitosti zkomplikovat a značně ovlivnit její cenu. Jednou z možností je využít výkup domu, případně výkup pozemku nebo výkup garáže společností, která se výkupem nemovitosti s věcným břemenem zabývá. Výkup je zcela bez rizik a máte téměř stoprocentní jistotu prodeje. Dalším způsobem je dražba, která ale vlastníkovi málokdy přinese uspokojivou částku.

Prodat za všech okolností

Klasický prodej vlastními silami nebo přes realitku je možný, ale připravte se na to, že nalezení kupce ochotného zaplatit vámi požadovanou částku se může protáhnout o několik měsíců i let. Zájemce také nejspíš nebude chtít nemovitost pro sebe, ale bude ji brát jako investiční příležitost.

Zánik břemene nebo dohoda se zúčastněnými

Věcné břemeno může v určitých případech zaniknout. Nejčastěji k tomu dochází rozhodnutím zákona, smrtí oprávněné osoby, splněním rozvazovací podmínky nebo písemnou dohodou. V určitých případech může věcné břemeno zaniknout, pokud při změně podmínek dojde k hrubému nepoměru mezi věcným břemenem a výhodou oprávněného.

Pokud jde o právo na dožití, k jeho předčasnému zrušení může dojít jen písemnou dohodou obou stran. Někdy se vyplatí nabídnout finanční odškodnění nebo zajištění náhradního ubytování, protože nemovitost pak prodáte snáze a mnohem dráž. Poté je nezbytné podat návrh na vymazání věcného břemene z katastru nemovitostí.

Komplikovanost prodeje samozřejmě závisí na rozsahu věcného břemene. Podělit se o příjezdovou cestu se sousedem pro někoho nemusí být až tak výraznou překážkou, zatímco doživotní užívací právo nemovitosti nebo její části už představuje závažný problém.