Novinky

AV vybavení učeben je důležitou součástí vzdělávání

Využívání audiovizuální techniky při výuce je dnes již zcela běžnou záležitostí. AV technika má pozitivní vliv na učení žáků a studentů, a proto by neměla chybět na základních, středních i vysokých školách. Opomenout však nelze ani jiná vzdělávací a školicí střediska. AV technika totiž poskytuje lepší představivost, zlepšuje zapamatovatelnost probírané látky a pomáhá v zábavnější formě výuky.

Nepostradatelný prvek při výuce

AV technika je nepostradatelný prvek výuky, jelikož vytváří z obyčejné učebny s černou tabulí a bílou křídou moderní výukové prostory. AV vybavení učeben by jistě uvítal i sám Jan Amos Komenský, který byl zastáncem školy hrou. Audiovizuální technika totiž umožňuje v rámci výuky využívat obrazový i zvukový materiál a poskytnout vzdálený přístup k velkému množství studijních materiálů. Využívání AV techniky při výuce zvyšuje efektivitu celého vzdělávacího systému.

Standardní vybavení učeben

Mezi základní vybavení učeben patří především laserové projektory, které by neměly chybět v žádné učebně. Projektory pomáhají promítat učební látku v obrazové podobě. Chybět by také nemělo projekční plátno či dostatečně velká bílá stěna pro promítaný materiál. Mezi důležité vybavení patří také interaktivní tabule, které jsou dotykové a umožňují dětem a studentům na ně kreslit a vyzkoušet si různé činnosti. AV technika také umožňuje propojení výuky s internetem. V případě velkých učeben je pak vhodné zajistit kvalitní ozvučení místnosti, které zajistí pro všechny studující shodné poslechové podmínky.

Zajistěte si moderní učebnu bez starostí

Pro školy, univerzity a jiná vzdělávací zařízení není jednoduchou záležitostí si zajistit kvalitní techniku. Navíc při výběru techniky na vlastní pěst se může stát, že technika nebude splňovat přesné požadavky. Proto je vhodné obrátit se na společnosti, které se vybavením vzdělávacích institucí AV technikou věnují. Kupříkladu se můžete obrátit na společnost AVT Group, která vám navrhne vždy optimální řešení. Za doby své působnosti již vybavila stovky učeben, které zahrnují i přední české univerzity.

Využít jí můžete také u videokonferencí nebo e-learningu.