Novinky

Co si představit pod tichými víny

Termínu tiché víno se užívá především v celní a daňové oblasti, nebo také při výstavách vín a při různých vinných soutěžích. Je to označení pro víno, které nešumí, tudíž není šumivé ani perlivé. Jeho znakem je také velice nízký obsah oxidu uhličitého.

Spotřebitelské hledisko

vinoZ pohledu běžného spotřebitele se jedná o nejběžnější a nejnižší kategorii vín a někdy se může jednat také o označení odrůdy a ročníku vína. Poznáte je jednoduše podle toho, že jsou při otevření a nalévání tichá, klidná a nešumí. Jsou to vína vhodná k běžnému stolování. Zákazníci znali dříve tuto kategorii vín pod označením stolní víno. Tato vína pocházejí z hroznů révy vypěstovaných v kterémkoliv členském státu EU, a to z odrůd moštových, stolních a neregistrovaných.

Tichá vína a daně

Tichá vína mají výhodu pro podnikatele v tom, že u nich je nulová spotřební daň. Rovněž v případě obdržení dárkového balení s tichým vínem si firma nebo podnikající fyzická osoba může tento dar započítat do nákladů. Podmínkou však je, že víno musí být označeno firemním logem a cena za jednu láhev nesmí přesáhnout částku 500,- Kč. Obdobné je to také s úlevou na DPH, neboť z darovaného tichého vína není povinnost odvést daň. Toto daňové zvýhodnění se týká všech klasických révových vín s výjimkou vín šumivých.

Rozlišení tichých vín podle obsahu zbytkového cukru

Běžný konzument rozděluje vína tím nejjednodušším způsobem, tj. na bílá a červená. Většina z nás ovšem ví, že klasická révová čili tichá vína se rozlišují na suchá, polosuchá , polosladká a sladká. Tato klasifikace je založena na obsahu zbytkového cukru v tichých vínech.

  • Suché tiché víno je řádně prokvašené na velmi nízký obsah zbytkového cukru, kterého může být maximálně 4 g na litr nebo 9 g na litr, pokud rozdíl zbytkového cukru a celkového obsahu kyselin přepočtený na kyselinu vinnou je 2 g a méně
  • Polosuché tiché vino obsahuje maximálně 12 g zbytkového cukru na litr nebo v druhé variantě až 18 g zbytkového cukru na litr, v případě že celkový obsah kyselin přepočtený na kyselinu vinnou je 10 g a méně
  • Polosladké tiché víno obsahuje zbytkový cukr, jehož hodnota smí být nejvýše 45 g na litr
  • Sladké tiché víno může mít naopak minimálně 45 g zbytkového cukru na litr.