Novinky

Dopravní nehoda s újmou na zdraví: jaké odškodnění lze žádat?

Při dopravní nehodě může dojít k újmě na zdraví. Víte, jaké odškodnění lze poté žádat? A kdy máte na odškodnění nehody právo?

Jakou může mít újma na zdraví podobu

Újma na zdraví následkem dopravní nehody se může projevit například jako lehká pohmožděnina, poranění krční páteře, ale i jako těžké zranění s nutností dlouhodobé hospitalizace v nemocnici. 

Právo na odškodnění následně vzniká obvykle poškozenému újmou na zdraví, který autonehodu nezavinil. Oběť se přitom může ohledně žádosti o odškodnění obrátit přímo na pojišťovnu vozidla viníka nehody z tzv. povinného ručení. 

Trestní řízení při újmě na zdraví

Pokud dojde k dopravní nehodě s újmou na zdraví, velmi často to znamená, že bude vůči viníkovi nehody zahájeno trestní řízení pro ublížení na zdraví z nedbalosti (nebo těžké ublížení na zdraví z nedbalosti). 

V takové situaci lze poškozenému doporučit, aby byl aktivní a o stav trestního řízení se zajímal. Pojišťovna vozidla viníka nehody totiž zkoumá trestní řízení a odškodnění pro poškozeného může v některých případech krátit pro případně stanovenou spoluodpovědnost poškozeného. 

Poškozený se také může nechat v trestním řízení zastoupit zmocněncem, který má řadu práv. Tato práva jsou přitom stanovena trestním řádem a slouží k ochraně zájmů poškozeného. 

Okruh náhrad

Zjednodušeně řečeno můžeme okruh náhrad odškodnění újmy na zdraví při autonehodě stanovit na bolestné, ušlý výdělek, cestovné, náklady péče a léčení, ztížení společenského uplatnění a případnou další nemajetkovou újmu. 

Více informací o odškodnění dopravních nehod najdete na www.odskodneninehody.cz.