Zdraví

Dopravní nehoda se zraněním: jaké odškodnění můžete žádat?

Utrpěli jste při dopravní nehodě zranění a řešíte nyní, jaké odškodnění můžete žádat? Přečtěte si, podle čeho se posuzuje, zda bude dopravní nehoda řešena v rámci trestného nebo přestupkového řízení. A zjistěte, jaké odškodnění může poškozený uplatňovat. 

Podle čeho se posuzuje trestný čin nebo přestupek?

Při dopravní nehodě se zraněním je rozhodující především závažnost samotného zranění. Ta totiž obvykle stanovuje, zda se dopravní nehoda a odpovědnost jejího viníka bude řešit v rámci přestupkového nebo trestního řízení. Pokud při autonehodě dojde k vážné újmě na zdraví, je obvykle viník nehody stíhán pro těžké ublížení na zdraví z nedbalosti. 

V prvé řadě lze rozhodně doporučit, aby byl poškozený aktivní a policii předložil lékařské zprávy včetně kopie pracovní neschopnosti. Díky tomu bude moct být celá záležitost lépe a rychleji prověřena. Zároveň platí, že se obvykle stanovuje znalec, který posuzuje zranění v souvislosti s dopravní nehodou. 

Při šetření dopravní nehody v trestním řízení doporučujeme, aby poškozený vyhledal právní pomoc zmocněnce poškozeného, kterému trestní řád poskytuje řadu práv. 

Jaké odškodnění může poškozený uplatňovat?

V rámci dopravní nehody se zraněním může poškozený dopravní nehodou, který není jejím viníkem, uplatňovat odškodnění újmy na zdraví u pojišťovny vozidla viníka autonehody.

Občanský zákoník v rámci odškodnění újmy na zdraví po dopravní nehodě stanovuje hned několik druhů náhrad. 

Poškozený může žádat odškodnění bolestného, trvalých zdravotních následků (ztížení společenského uplatnění) a případné další nemajetkové újmy. Dále také odškodnění ušlého výdělku po dobu pracovní neschopnosti a nákladů spojených s péčí o zdraví. Typicky se jedná například o náklady za nejrůznější medikamenty či regulační poplatky. 

A poškozený může žádat také náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a náhradu za bezplatně poskytované práce.

Samozřejmě platí, že každý případ je posuzovaný zvlášť a poškozený dopravní nehodou proto nemůže automaticky žádat veškeré tyto náhrady. 

Pro více informací ze světa odškodnění dopravních nehod navštivte web www.odskodneninehody.cz.