Novinky

Jak na odškodnění smrtelného pracovního úrazu

Pokud dojde ke smrtelnému pracovnímu úrazu zaměstnance, mají jeho pozůstalí nárok na odpovídající odškodnění. V jaké výši se v letošním roce pohybuje?

Kdo má na odškodnění smrtelného pracovního úrazu nárok?

Odškodnění smrtelného pracovního úrazu může žádat pozůstalý manžel, partner, nezaopatřené dítě a rodič zemřelého zaměstnance. Zároveň může jednorázová náhrada nemajetkové újmy náležet také dalším osobám v poměru rodinném nebo obdobném, které újmu zaměstnance pociťují jako vlastní újmu.

V jaké výši se pohybuje?

Výše odškodnění smrtelného pracovního úrazu byla do nedávné doby stanovena na minimálně 240 000 Kč.

V letošním roce se to však změnilo a toto odškodnění pro každého pozůstalého dosahuje na nejméně dvacetinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém právo na tuto náhradu vzniklo.

To znamená, že odškodnění nemajetkové újmy se nyní pohybuje mezi přibližně 600 000 a 700 000 Kč (v případě manželů, partnerů, dětí a rodičů zemřelého zaměstnance). Odškodnění pozůstalých smrtelným pracovním úrazem se tak liší od odškodnění pozůstalých podle občanského zákoníku.

Více informací ze světa odškodnění pracovních úrazů najdete na www.odskodnenizapracovniuraz.cz.