Novinky

Jak reklamovat dovolenou poradí Aplikant.cz

Co o reklamaci dovolené říká zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník? Jaká práva mají zákazníci a co mohou požadovat jako náhradu, když se stane, že jejich dovolená má nedostatky? Co znamenají obecně vady dovolené, jak se liší služby nižší a vyšší jakosti a má pořadatel zájezdu povinnost zajistit pomoc zákazníkovi v nesnázích?

Úprava reklamace v občanském zákoníku

Reklamaci dovolené upravuje nový občanský zákoník. Konkrétně se jedná o ustanovení o zájezdu. Smlouvou o zájezdu se pořadatel (cestovní kancelář) zavazuje obstarat pro zákazníka předem připravený zájezd. Zákazník se zavazuje zaplatit za tento zájezd souhrnnou cenu.

Vyhledávejte předem recenze

Před nákupem zájezdu v cestovní kanceláří je dobré si vyhledat recenze a hodnocení od ostatních klientů. Můžete se tak předem vyhnout zklamání nebo nepříjemné situaci. Hodnotící portál Aplikant.cz nabízí recenze a hodnocení firem on-line. Hodnocení také můžete snadno přidávat pomocí jednoduchého formuláře. Portál provozuje společnost 123jobs Media, úspěšný developer webových aplikací v Česku i zahraničí.

Vady zájezdu

Občanský zákoník stanovuje, že pokud zájezd nemá vlastnosti, o kterých pořadatel zákazníka informoval nebo které zákazník vzhledem k nabídce a zvyklostem mohl důvodně očekávat, pořadatel je povinen zajistit mu nápravu v případě, že si nevyžádá nepřiměřené náklady. Příkladem takové situace může být informace na webu cestovní kanceláře o tom, že hotel se nachází v bezprostřední blízkosti pláže, přitom je to několik kilometrů.

Pokud pořadatel není schopen zjednat nápravu v přiměřené lhůtě určené zákazníkem, má zákazník právo si zjednat nápravu sám. Pořadatel poté zákazníkovi musí uhradit vynaložené náklady. Například pokud si zákazník hradí sám stravu kvůli tomu, že mu pořadatel neposkytl stravovací služby i přes to, že si to sjednali. Toto určení lhůty ale není potřeba v případě, kdy pořadatel nápravu sám odmítne zjednat nebo pokud je vyžadována náprava okamžitá vzhledem k zákazníkovu speciálnímu zájmu.