Novinky

Kdy se přestáváme zajímat o novou hudbu?

Možná to také okolo sebe, popřípadě na sobě pozorujete. Dříve jste si rádi poslechli vše nové a byli otevřeni každé věci, která se vám líbila, ovšem dnes posloucháte jen to své a novou hudbu neznáte, popřípadě jí nemůžete přijít na chuť.

Ať je hudba tvůj lék

Vědci začali zkoumat důvody této změny, která má spojitost s věkem. Výsledkem je, že s dosaženým třicátým věkem, se přestáváme o novou hudbu zajímat a důvodů je hned několik. Patří mezi ne práce, rodina a také ten fakt, že hudbu již nevnímáme tím způsobem jako dříve.

Například mezi věkem 11-22 let prochází náš mozek celou řadou změn a je více vnímavý vůči hudbě. Toho si všimli i vědecké kruhy, které udělali experiment, kterého se zúčastnilo tisíc lidí. Jejich cílem bylo zjistit, jak se liší hudební vkus mezi různými věkovými skupinami a jak jsou jednotliví lidé vnímaví k hudbě, kterou nikdy předtím neslyšeli, nebo která narušuje jejich komfortní zónu.

Ve 24 jako houba, ve 30 spíš prašivka

Výsledkem bylo, že nejvíce jsou k nové hudbě otevřeni čtyřiadvacetiletí  z nichž 74% si poslechne deset nových písní za týden. 64% zase objeví pět nových interpretů za jeden měsíc. Nejčastěji mají tendenci přestat objevovat novou hudbu lidé ve věku kolem 30 let.

U nich může být krom osobních důvodů a povinností také příliš široká nabídka. Jiná studie, publikovaná v časopise Memory & Cognition pak naznačuje, že posloucháme stejnou hudbu neustále dokola kvůli hudební nostalgii- Hudba má na nás prý velmi silný emotivní účinek, který nám vyvolává vzpomínky, které si rádi připomínáme, a které máme s danou písničkou spojené.

Proto je tvůj táta pořád zaseknutý na Ozzym!