Novinky

Lego – kreativní zábava pro děti i dospělé

Všechny dovednosti, které nabízí hra s legem, je důležité osvojit si již v raném věku. Lego umožňuje dětem rozvíjet se po emocionální stránce a zároveň jim dává příležitost naučit se řešit problémy. To, co se naučíme v dětství, nám pak prospívá i v dospělosti. Proto se mnoho středisek raného vzdělávání včetně školek zabývá výukou řešení problémů pomocí stavebnic lega, což je moc dobře.

Lego a dovednosti jemné motoriky

I když si to nepamatujeme, byly doby, kdy jsme neuměli chodit, běhat nebo držet tužku. Postupem času, pravděpodobně s pomocí pečujících dospělých, jsme si tyto dovednosti osvojili. Jemná motorika je pro vývoj dětí životně důležitá a používání lega jí nesmírně pomáhá. Až budete přemýšlet o dárku pro své děti, vsaďte na lego. Třeba na lego Harry Potter, lego Star Wars, lego Friends, lego Technic, lego Duplo, lego City, lego Minecraft a podobně. Když si vaše dítě hraje s legem, neustále pohybuje rukama, upravuje kostky a řídí se pokyny. Práce s legem musí být promyšlená, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku. Důkladným zapojením motorických dovedností dítěte při práci s legem se tyto dovednosti zdokonalují. Říká se, že cvičení dělá mistra – lego pomáhá cvičit poutavým a zábavným způsobem.

Lego inspiruje k tvořivosti

Děti mají obrovskou představivost, kterou lego dokáže využít. Tím, že dětem dáváme možnost být kreativní – vytvářet, cokoli je napadne – dostávají možnost sebevyjádření. Mohou postupovat podle návodu lega nebo vytvořit něco zcela nového – rozšířit svou představivost a propojit ji s reálným světem. Později, až se stanou dospělými, se tato dovednost představivosti ukáže jako užitečná v mnoha různých směrech, včetně stanovování cílů, emočních schopností a řešení problémů. Pokud si myslíte, že by vašemu dítěti aktivity, jako je hra s legem, prospěly, zvažte, zda by nebylo na místě zakoupit lego Harry Potter, lego Star Wars, lego Friends, lego Technic, lego Duplo, lego City, lego Minecraft či jiné lego.