Novinky

Míru závislosti na sázení či hrách může sledovat i mobilní aplikace

Gamblerství je v České republice stejně velký problém jako závislost na lécích a jiných omamných látkách. Stále více a více lidí nenachází rozdíly mezi “hrát” a “hrát”. Z prvotní zábavy se posléze stává koníček, na kterém se lidé stávají závislí. To poté vede k rozpadu rodin, k výpovědi ze zaměstnání, samozřejmě to má dopad i na finanční stránku člověka, který najednou začne i po této stránce strádat. Bojovat se s tím rozhodla už i mobilní aplikace, která má kontrolovat míru závislosti na sázení či hrách.

Závislost nemusí sledovat jenom mobilní aplikace

Je skvělé, že se neustále přichází se způsoby, které mohou vést ke snížení počtu závislých jedinců. Jelikož žijeme v inovativním světě, bylo jenom otázkou času, kdy se k nám dostane mobilní aplikace, která by nás kontrolovala. Přece jenom podle posledních průzkumů máme v telefonech staženo průměrně kolem třiceti aplikací, proč by jedna z nich nemohla být tou prospěšnou?

Je však třeba konstatovat, že nejen mobilní aplikace mohou hlídat či sledovat naši závislost na sázení či hrách. Mohou to být i naši blízcí, kteří k nám mohou přistupovat tvrdě se zákazy hraní, když už budou vidět, že to s námi začíná jít z kopce. Pokud se závislost podchytí na začátku, člověk dá svým blízkým za pravdu. Jestliže je závislost už nezastavitelným vlakem, i pro blízké může být závislý člověk nebezpečím, proto je dobré vyhledat odbornou pomoc.

Je to o pevné vůli a o prvotním odhodlání

I když ale nastoupí závislý na léčebnou kůru, přesto musí hlavně chtít on sám se změnit a odstranit svou závislost ze života. Chce to mít pevnou vůli, ale přednostně zde musí být ona iniciativa toho, že se daný člověk chce změnit a že svou závislost opravdu chce vyhnat ze svého každodenního harmonogramu. Jinak mu není pomoci.