Novinky

Odškodnění ztížení společenského uplatnění po pracovním úrazu: jak na to?

Poškození pracovním úrazem se velmi často zajímají o to, jaké odškodnění mohou žádat. Jednu z možností přitom symbolizuje i odškodnění ztížení společenského uplatnění. Přečtěte si, co o něm říká zákon a jak se stanovuje?

Odpovědi najdete v nařízení vlády

Odškodňování pracovních úrazů vychází zejména z nařízení vlády č. 276/2015 Sb.,  o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Co je ztížení společenského uplatnění

Pojmem ztížení společenského uplatnění se rozumí trvalý nepříznivý vliv poškození zdraví pracovním úrazem a jeho trvalých následků a psychosociálních dopadů, které omezují nebo mění společenské uplatnění poškozeného v životě, zejména při uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb.

Jak se postupuje při výpočtu

Výpočet odškodnění ztížení společenského uplatnění vychází ze speciálního bodového systému. Ten se v tomto případě zpravidla provádí až rok poté, kdy dojde k samotnému pracovnímu úrazu. Je to z toho důvodu, že po této době je již zřejmé, že nedojde k podstatnému zlepšení či stabilizaci zdravotního stavu poškozeného.

Počty bodů pro jednotlivé pracovní úrazy jsou podrobně uvedeny v příloze č. 3 nařízení vlády. Odškodnění ztížení společenského uplatnění se následně stanovuje tak, že se toto bodové ohodnocení násobí hodnotou jednoho bodu. Ta přitom v současné době činí 250 Kč. 

Více informací ze světa odškodnění pracovních úrazů najdete na www.odskodnenizapracovniuraz.cz.