Zdraví

Paradox dnešní doby: Proč mají včely žijící ve městech lepší med než ty z venkova

Zní to možná jako úplný nesmysl, ale je tomu skutečně tak. Chemický rozbor medu včel chovaných ve městech a medu od včel z venkova jasně potvrdil, že městské včely mají daleko lepší med.

Jak je to možné?

Při logickém uvažování by to mělo být naprosto opačně. Včely, které žijí ve městech se pohybují v mnohem více prašném prostředí, mají menší možnosti kde nasbírat pyl a také jsou daleko více vystavovány škodlivým látkám produkovaným automobily, továrnami a dalšími podniky.

Naopak včely žijící na venkově jsou na čerstvém vzduchu, který není prašný, neobsahuje téměř žádné zplodiny a není zamořen žádnými dalšími toxickými látkami. Včely sbírají med v lesích a na loukách a i přesto je jejich med daleko škodlivější.

Vysvětlení

Právě poslední věta je pro nás velmi důležitá. Zatímco včely ve městech sbírají med z keřů, květin a stromů, které povětšinou nebývají vůbec nijak chemicky ošetřovány a pyl z nich tedy nenese žádné prvky z chemických postřiků, pyl sbíraný na venkově je pravým opakem. Venkovské včely totiž sbírají pyl na loukách a polích, které bývají velmi často ošetřovány chemickou cestou a stopové prvky postřiků se dostávají také do pylu, ze kterého následně včely vyrábí med.

Není tedy důvodu vyhýbat se městskému medu, ale naopak si jej vždy s chutí dát.