Novinky

Pět hlavních problémů, které sužují naší planetu

Mnoho vědců po celém světě se shoduje na tom, že naše planeta umírá. Nejde o stav, který by nebylo možné řešit. Jde o vinu lidí, kteří si z přírody berou více než potřebují. Tento stav je možné kdykoliv zvrátit, jen je třeba jednat, změnit své chování, přestat žít spotřebním životem a začít si vážit všeho živého. jsme jedinými živými tvory, kteří nevratně ničí svůj domov. Čím více bude lidí, kteří se zajímají o problémy této planety, tím větší naději naše planeta má. Ne každý si uvědomuje, jaké problémy jsou nejhorší a které je potřeba je přednostně vyřešit. Shlédněte níže infografiku, která vyzdvihuje 5 hlavních problémů, které Zemi trápí.