Novinky

Tabákové výrobky na pracovišti a BOZP

Nejeden zaměstnanec si doslova pěstuje závislost na tabákových výrobcích. Zatímco někteří se na pracovišti krotí a nekouří ve své pracovní době, jiní to nevydrží a zapálí si i tak. O závislosti na tabákových výrobcích se ví, že se jednalo o dlouho akceptovaný zlozvyk, který společnost zkrátka brala a nic proti němu nenamítala. Nyní je to však jinak. Kouřit se nesmí v mnoha budovách, institucích a také v mnoha podnicích. Platí dnes zkrátka striktnější opatření, kvůli kterým řada lidí závislých na tabákových výrobcích protestuje. Nejeden zaměstnavatel se rozhodl zakázat kouření na pracovišti, setkal se však s odporem a námitkami. Prý udělit zákaz nemůže. Jak to tedy je z pohledu BOZP?

V souvislosti se závislostí na tabákových výrobcích lze zmínit jednu základní právní normu, která říká, že zaměstnanec je povinen nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni nekuřáci. Také norma uvádí, že ze zákona je zaměstnavatel povinen zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích, které spadají pod zvláštní právní předpisy. Na takových pracovištích je zákaz kouření zkrátka uložen a je platný vždy nezávisle na tom, jestli jsou na pracovišti jen kuřáci nebo jen nekuřáci či oba.

Kde konkrétně je zákaz kouření udělen zákonem, to stanovuje další norma týkající se opatření k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem č jinými návykovými látkami. V normě je obsažen celý seznam veřejných míst či vnitřních a vnějších prostor.

Má zaměstnavatel právo úplně zakázat kouření na pracovišti?

V souvislosti s tabákovými výrobky se mnozí pracovníci také ptají, zdali má zaměstnavatel výhradní právo zakázat kouření na pracovišti. Pravdou je, že neexistuje právní předpis, který by zaměstnavatele opravňoval udělit zákaz, na druhou stranu se má za to, že zaměstnavatel tento zákaz vydat může, i když se to pracovníkům nelíbí.

Když si nevíte rady

Pokud si však nejste jisti s touto záležitostí, pokud pracovníci stále jen namítají a mají něco proti stanovenému zákazu kouření, nechte to na odbornících z Extérie. Firma je předním poskytovatelem poradenství v oblasti BOZP a také požární ochrany.