Novinky

Základní informace, které byste měli vědět o recyklaci baterií

Nechat je povalovat doma nebo je dokonce zahodit někam do přírody – to by mohlo mít nedozírné následky. Materiál z baterií se přitom dá dále využít.

Zahodit je do odpadkového koše nebo je nechat doma. To rozhodně není dobrý způsob, jakým recyklovat staré baterie. V tomto článku vám tedy ukážeme, jak efektivně recyklovat a kde můžete za staré baterky ještě dostat zaplaceno.

Jak recyklovat?

Elektroodpad Plzeň je velice jednoduché třídit. Většina lidí ale staré baterie, autobaterie nebo elektroodpad celkově nechává jen volně pohozený doma nebo v garáži. Za některé baterie přitom můžete dostat zaplaceno. Výkup autobaterií Plzeň vám zaplatí za to, že k nim staré baterie přivezete. Za svou snahu tak dostanete nejen peníze, ale také budete mít radost z toho, že jste pomohli s ochranou životního prostředí.

Jak probíhá recyklace?

O další zpracování baterií se totiž postarají zkušení odborníci, kteří mají s ekologickou likvidací bohaté zkušenosti. Zpětný odběr elektroodpadu Plzeň nejprve přijde materiál z vašich rukou, načež se roztočí kolotoč dalších aktivit. Další třídění zajistí třídící linka, kde se baterie dále rozdělí. Především podle velikosti a jejich chemického složení. Takto vytříděný materiál se pak předá k dalšímu zpracování.

Vytříděné baterie i autobaterie se často odvážejí do Německa na Slovensko. Právě v těchto zemích se totiž nachází centrální body, kam se sváží všechen podobný materiál z okolních zemí. Zde pak dochází k dalšímu zpracování a využívání získaného materiálu. Některé autobaterie se recyklují v elektrických obloukových pecích, baterie s nízkým obsahem rtuti se pak použijí například k vytvoření slitin pro další zpracování v ocelářském průmyslu. Z takových baterií je ještě možné vytěžit železo, mangan nebo zinek, který je pak možné ještě efektivně využít v dalších odvětvích průmyslu. Třídění tedy určitě má smysl. Dopomáhá nejen k ochraně přírody, ale také dalšímu využívání materiálu, který by se jinak zbytečně vyhodil.