Novinky

Zjistěte, kdo patří mezi největší světové znečišťovatele plasty

Jaký je největší světový znečišťovatel plastovými odpady? Plastový odpad zamořuje tuto planetu a podílí se na likvidaci životního prostředí. Za největší produkci plastového odpadu je zodpovědná společnost Coca-Cola. Následují společnosti PepsiCo a Nestlé.

Co ukazuje audit?

Audit provedla společnost Break Free From Plastic. Jde o globální hnutí, jehož cílem je snížit znečištění plastovým odpadem. Audit z roku 2020 nashromáždil 346494 kusů plastů. Již třetí rok po sobě jsou největšími znečišťovateli plastového odpadu stále ty samé společnosti. Tyto nadnárodní společnosti produkují jednorázové plastové obaly a obrovským způsobem tak přispívají ke kontaminaci životního prostředí. Společnost Coca-Cola vyvíjí falešné snahy o řešení, když začala spolupracovat se společnostmi, které se věnují úklidu plastů. Jde o kroky, které společnosti dělají pro lepší image, ale ve finále tento krok nijak nepomůže.

Největší znečišťovatelé nevyvíjejí žádné efektivní kroky

Je třeba začít od zdroje a postarat se, aby se neprodukovaly jednorázové obaly a byly nahrazeny produkty pro opakované použití nebo obaly, které se biologicky rozloží. Společnosti však vyvíjejí nulovou snahu k řešení problému a je třeba na tento problém upozorňovat, aby se o něm mluvilo stále více a znečišťovatele to donutilo podniknout kroky, které budou mít efekt. Je nejvyšší čas, aby nadnárodní korporace převzaly plnou zodpovědnost za své činy. Pokud budou pokračovat jako doposud, množství plastového odpadu se do roku 2030 zdvojnásobí a do roku 2050 dokonce ztrojnásobí.