Novinky

Azbest jako nebezpečný materiál nacházející se ve zdech našeho domu

Víte, z jakých materiálů byl postaven dům, ve kterém žijete? Z čeho se skládají zdi vašeho domu? Pokud bydlíte ve starším příbytku, pravděpodobně se ve zdech vašeho domu zmiňovaný nebezpečný azbest nachází. Pokud se s ním nemanipuluje, není nebezpečný, ovšem při demolici či jiných činnostech nebezpečný je. Proto s ním musí zacházet jen odborníci, kteří demoliční práce provádí dlouhá léta.

Azbest patří k materiálům, který je synonymem zdravotních potíží. Jenže v jaké formě ho ve svém domě najdeme? V jaké podobě byl dříve ve stavbách používán? Na jaké výrobky?

Jaké byly dříve používány výrobky z azbestu?

V minulosti byl azbest používán v mnoha různých podobách. Například se vkládal do cementových sáder nebo do rozsivkových zemin. Vyráběny z něj byly azbestocementové desky, vodovodní a odpadní roury, také exteriérové a podstřešní desky. Z azbestu se taktéž vyráběly elektrické rozvaděče nebo nádrže pro chemikálie.

Málokdo však ví, že se s azbestem můžete setkat i v automobilovém průmyslu. V minulosti se ze zmíněného materiálu vyráběly třeba azbestové třecí produkty nebo brzdové destičky pro silniční nebo železniční vozidla. Dříve se nevědělo, jaké nebezpečí azbest představuje, a tak se s ním nešetřilo.

Jak zacházet s azbestem

Pokud jste se rozhodli pro demolici domu nebo pro velkou rekonstrukci, při níž může dojít k manipulaci s azbestem a k případnému uvolnění azbestových vláken, je třeba vědět, jak s azbestem zacházet. Jak jsme však zmínili, v nejlepším případě to nechejte na profesionálech, kteří moc dobře vědí, jak s azbestem pracovat a jak ho případně zlikvidovat.

Abychom však odpověděli na otázku, jak zacházet s azbestem – nabízí se možnost vyjmout celé azbestové výrobky a zakonzervovat je. Pokud se však demoluje dům a azbest je součástí vzniklé suti, musí se odvézt na skládku, která ho přijímá. Tam se řádně zlikviduje.