Novinky

Bezpečnost strojů: Co všechno musí splňovat?

Aby mohl stroj používat člověk, musí splňovat určité normy a být dostatečně bezpečný. Čtěte, co vše je k tomu potřeba.

Bezpečnost stojů je základním stavebním kamenem pro kvalitní práci. Pokud i vy chcete, aby bylo na vašem pracovišti bezpečno a dobře se vám pracovalo, musíte ale umět rozpoznat bezpečnostní rizika.

Rizika strojů

V dnešní době ale není potřeba být tak ve střehu, jako v minulém století. Automatizace proces bezpečnostní strojů velice zjednodušila a zabalila do jednoho červeného tlačítka. A to je v podstatě to jediné, o co se člověk musí starat. Ostatní rizika kontroluje sám stroj. Posouzení výše rizika je už součástí procesu konstrukce samotného stroje. Posouzení bezpečnostní robotických linek a stroje je přitom možné provést už dlouho před tím.

Opět k tomu dopomáhají moderní technologie. Především simulační programy a metody rychlého prototypování pomocí 3D tisku. V detekci nebezpečí přímo na pracovišti ale slouží čidla zabudovaná přímo ve stroji. Ta sledují především riziko poškození stroje a v omezené míře mohou ochraňovat i člověka. Především díky monitorování.

Kdy je stroj bezpečný?

Bezpečný stroj – snadná práce. Aby ale vůbec stroj mohl opustit výrobní linku a umožnit člověku, aby na něm pracoval, musí projít výše zmiňovanou kontrolou. Ta zajišťuje mechanická a nekrytá nebezpečí, možnost úrazu elektrickým napětím, příliš horké nebo studené součásti a další rizika (nebezpečí od hluku, vibrací, záření a od materiálů).

Bezpečnostní oplocení strojů pak zajistí další úroveň ochrany především pro vaše zaměstnance. Pokud chcete opravdu kvalitní a trvanlivé oplocení, svěřzte se do rukou společnosti Kovovýroba Zábrana. Jedná se o společnost s dlouholetou tradicí, která působí na poli kovovýroby a zámečnictví už od roku 2006.