Novinky

BOZP při práci s elektrickým obloukem. Jak eliminovat rizika?

Svařování a práce s elektrickým obloukem představuje přímé riziko pro zdraví a život člověka. Během několika málo vteřin se může stát, že bude naše zdraví v ohrožení. Stále je proto nutno vyhledávat a eliminovat rizika na pracovišti.

Snížit rizika a eliminovat jejich četnost

BOZP se po celou dobu své existence snaží na všech typech pracovišť bez rozdílu nalézat, definovat a eliminovat rizika, která mohou pracovníky na daném pracovišti potkat. BOZP a PO se tak soustřeďuje na neúnavnou práci při hledání nových a nových rizik, a především následné snaze o jejich eliminaci.

Práce s elektrickým obloukem

Zejména zásah elektrickým proudem může být pro člověka smrtelný, proto je neustále potřeba věnovat pozornost kontrole zařízení a bezpečnosti na pracovišti. Bohužel ale existuje i další riziko, které je spjato s prací s elektrickým obloukem. Zde se jedná o popáleniny, poškození zraku, nebo potíže se sluchem. Na vině jsou pády z výšky, ale také odlétající šrapnely a špatná bezpečnost práce.

Analýza konkrétního pracoviště

Činnost BOZP se specializuje na vyhledávání rizik a hrozeb, které by mohly přímo i nepřímo ohrozit zdraví a život pracovníků. Mezi nejčastější potíže se řadí nedostatečná údržba zařízení a pracoviště jako takového, vniknutí vody nebo zvířat do pracovního prostoru, nebo také nezajištění prázdného místa po vytaženém jističi. Na každém konkrétním pracovišti existuje také soubor dalších rizik, se kterými je třeba pracovat.

Svou roli v ochraně zdraví a života na pracovišti sehrávají také bezpečnostní ochranné pracovní prostředky. Právě tyto osobní prostředky dokáží výraznou mírou zabezpečit bezproblémový průběh práce. Zaměstnavatel tak musí vždy předtím, než začne nový zaměstnanec pracovat, zaručit pracovníkovi přístup k informacím, které jsou z hlediska BOZP klíčové.