Novinky

Čisté prostory zajistí společnost Labox

Společnost funguje a nabízí své služby již dlouho dobu. Díky tomu získala cenné zkušenosti, které využívá pro své nabídky.

Oblasti působení společnosti

Jedná se o dodávky investičních celků patřících do oblasti čisté prostory, dále pak je to výroba a dodávka laminárních boxů a poslední oblastí je měření, validace a kalibrace.

Jedná se o prostory s řízenou čistotou vzduchu především pro oblast zdravotnictví, farmacie, elektroniky, potravinářství nebo biotechnologie. Společnost zajistí vše potřebné – konkretizaci zadání, zpracování studie, zajištění potřebných povolení, realizaci, zkušební provoz zařízení a kvalifikaci. Pokud je potřeba, tak není problém validace prostoru a instalovaných technologií.

Tyto boxy jsou vhodné pro aplikace vyžadující vysokou definovanou čistotu a laminární proudění vzduchu v pracovním prostředí. V nabídce naleznete stolní boxy vhodné do lékáren nebo laboratoří typu FBB. Další možností jsou pak modulové stavebnice pro větší pracovní plochy nebo technologické linky. Novinkou v nabídce jsou boxy určené pro centra asistované reprodukce. Podrobnější informace o jednotlivých možnostech naleznete na stránkách labox.cz.

Ve výrobě a nabídce naleznete také laminární boxy typu biohazard nebo mikrobiologicky bezpečnostní boxy. Podrobnější nabídka je opět na stránkách společnosti Labox.

  • Měření, validace a kalibrace

Pro tuto oblast činnosti vybudovala společnost akreditovanou zkušební laboratoř a laboratoř kalibrační.

Oblasti aplikace technologie čistých prostor

Tyto technologie využívají jak zařízená zdravotnická, tak i průmyslová. Jedná se například o prostory, kde se zpracovávají tkáně a buňky, připravují cytostatika, vyrábějí a zpracovávají radiofarmaka. Využívají je tkáňové banky, operační sály, virologické laboratoře nebo prostory vyrábějící nanovlákna či místa s vysokými nároky na čisté prostředí.