Novinky

Přechod dítěte na druhý stupeň: jak se s ním učit?

Přechod na druhý stupeň školy je pro většinu dětí zásadním krokem. Najednou se ocitají v prostředí pro ně mnohem větších dětí a musí si zvyknout na trochu jiný přístup ve výuce. Jak jim to usnadnit? 

Více předmětů, více učitelů

Na druhém stupni už děti neučí pouze jeden učitel. Naopak jich mají mnohem více. Zároveň se musí potýkat s větším množstvím předmětů, z nichž některé jsou pro ně úplně nové (třeba fyzika). Počítá se s tím, že děti už mají nějaké základy, na kterých následně budou stavět. Zvyšující se nároky však mohou u dětí vést třeba k nižší motivaci k učení

Každé dítě je individuální

Samozřejmě neexistuje žádný univerzální návod na to, jak přesně a jak dlouho se s dítětem na druhém stupni učit. Každé dítě je jiné. Ale už na prvním stupni je důležité dítěti vštípit, že učení není jen o biflování se dané látky. Učte děti, že mnohem důležitější je, aby danou látku opravdu chápaly. Díky tomu budou mnohem lépe samy zvládat překážky, které jim budou do cesty přicházet. 

Ukažte dětem jak, ale podporujte jejich samostatnost

Vyučovaná látka na druhém stupni sama o sobě není těžká. Je postavena stupeň po stupni a každým rokem na sebe navazuje. Pokud proto vašim dětem chybí základy, bude pro ně mnohem těžší se chytnout a probíranou látku pochopit. Proto se s nimi klidně vraťte zpět a proberte znovu to, co jim dělá potíže. 

Zároveň je nechte, aby si samy osahaly danou látku a zažily ten pocit, že na něco přišly a něco pochopily. Ukažte jim, že je nutné porozumět každému slovu a větě. Jakmile budou umět parafrázovat něco, co si přečetli, probírané látce rozumí. Vysvětlete jim, že právě tímto způsobem se učí. Zároveň se nevzdávejte názorných příkladů a dětem tak vysvětlujte vše, co jim není zcela jasné. 

Více informací ze světa vzdělávání najdete na www.basic.cz.