Novinky

Co je důležité vědět o funkci a možnostech záložních zdrojů energie?

V běžných domácnostech se s nimi rozhodně nemáme šanci standardně setkat. V případě firemních zařízení jsou ale záložní zdroje energie jednou ze záležitostí, které jsou skoro životně důležité pro kvalitní funkci společnosti.

Nikdy totiž nevíte, kdy přijde kalamita nebo očekávaný výpadek energetické sítě. V případě víceméně jakéhokoliv podnikání se přitom jedná o zcela zásadní problém. Pro výrobní linku to znamená, že nedokáže plnit svůj potenciál či úplně stojí. Pro datová centra a poskytovatele to pak dokonce znamená úplný výpadek služeb. Záložní zdroje energie jsou tak pro většinu společností téměř povinností.

Energetické články slouží jen k překlenutí doby

Důležité je uvědomit si, že různé záložní zdroje energie mají také různý potenciál. Konkrétně řečeno se dá tvrdit, že jsou určeny na zcela odlišné časové rozmezí. Standardní záložní zdroje energie, které v sobě mají energetické články, dokáží řídit společnosti na nouzový chod většinou v rámci hodin, maximálně desítek hodin. Jsou tak určeny vyloženě k tomu, aby dokázaly překlenout dobu mezi krátkými a středně dlouhými výpadky přirozeného zdroje elektrického proudu. Nikoliv ale k dlouhodobé funkci.

Dlouhodobou funkci mohou obstarat generátory

V případě masivního výpadku, nebo dokonce kalamity sítě, je ale mezi černými scénáři i několikadenní výpadek. Na tyto případy jsou už bohužel standardní záložní články krátké. Aby tak nedošlo k výpadku služeb, je jedinou možností buď pronájem nebo vlastnictví generátoru. Povětšinou dieselový záložní generátor je sice poměrně hlučným a neekologickým prostředkem. Dokáže ale živit síť víceméně libovolnou dobu, podle toho, kolik paliva mu zbývá a kolik do něj doplníte.

Další možností jsou také elektrocentrály

Mimo toho, že zcela přijde o proud celé okolí, může přijít o proud jenom konkrétní blok. V tomto případě ani tak neřešíme dočasné zásobování energií, jako spíš přemostění problému, do jeho vyřešení. To může vyřešit pronájem elektrocentrál, které si dokáží ve dvoufázovém i třífázovém provozu poradit s přeposíláním energie na konkrétní místa v síti. Díky tomu jsou tak moderní elektrocentrály možné plnit i takovouto obtížnou úlohu „energetického mostu“.