Cestování

Co je to BOZP nebo havarijní plán? Aneb pojmy, s nimiž se musí podnikatelé seznámit

Založit si podnik nebo živnost, to je to nejsnazší, co na podnikání je. Daleko těžší je udržet firmu nad vodou, přilákat zákazníky a podnikat bezpečně, bez jakéhokoli rizika. Podnikatelé musí mít neustále na paměti, že musí splnit jisté zákonné povinnosti, jinak jim hrozí vysoké pokuty, jež přivedly nejednoho podnikatele do krachu nebo do červených čísel. Například je třeba mít vyřešenou bezpečnost práce a PO, pokuty za nevyřešení mohou totiž sahat do stovek tisíc korun, ne-li do milionů korun. Mnozí podnikatelé však nevědí, co to BOZP a PO je, nedokážou vysvětlit ani jiné pojmy s BOZP a PO úzce související. Proto si to nejdůležitější pojďme vysvětlit.

Co je to BOZP?

Důležité je si vysvětlit, co je to BOZP. Jedná se o zkratku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jedná se o mezivědní obor, který se často definuje jako legislativou stanovená pravidla nebo opatření, kterými se předchází ohrožení nebo případně poškození lidského zdraví, a to při pracovním procesu.

Co je to PO?

S BOZP souvisí také požární ochrana, tedy PO, čímž se rozumí aplikace technických a teoretických prostředků prevence požáru. Do PO spadají například nutná školení, jimiž musí projít zaměstnanci, také se s tímto pojí školení obsluhy konkrétních zařízení. Všechno samozřejmě vyplývá z předpisů a norem v oboru požární bezpečnosti.

Co je to havarijní plán?

S BOZP a PO úzce souvisí i vypracování havarijních plánů. Pokud hovoříme o havarijním plánu či o havarijním plánování, hovoříme o dokumentu, v němž jsou popsány všechny činnosti nebo případná opatření, které vedou buď ke zmírnění, nebo případně k úplnému odstranění následků mimořádné události, případně havárie.

Co jsou to pracovně lékařské služby?

Věděli jste, že každý zaměstnavatel má povinnost vyslat zaměstnance ke svému závodnímu lékaři, který má posoudit, zdali zaměstnanec je nebo není způsobilý k práci? Pokud se rozhodnete spolupracovat s firmou PEGASUS service, pracovně lékařské služby budou zajištěny u partnerských společností. Firma se mimo jiné postará i o vše, co souvisí s bezpečností práce, s požární ochranou nebo s havarijním plánováním. Zastoupí v případě kontrol, abyste se vyhnuli pokutám a podnikali bezpečně a bezrizikově.