Finance

Dotace podpoří vznik výzkumných center

Česká republika patří mezi země, které se mohou chlubit výsledky na poli výzkumu a vývoje. Aby se i nadále dosahovalo výborných výstupů, spustí se během několika dní veřejná soutěž, která z prostředků Evropské unie pomůže rozvinout systém výzkumných center v České republice.

Soutěž v rámci programu Národní centra kompetence slibuje žadatelům prostředky v celkové výši 1833 milionů Kč. Program bude ve své komplexní podobě představen během několika dní, již dnes však víme, že se zaměří na aplikaci mezi lety 2020-2026.

Výše podpory až 90 %

Tím hlavním důvodem, proč soutěž zmiňujeme již nyní, je výše podpory, kterou mohou žadatelé získat. Její průměrná výše se má pohybovat na 80 %, přičemž nejvyšší povolená míra na projekt je 90 %. To znamená, že žadateli budou proplaceny téměř veškeré náklady na vznik a vývoj centra výzkumu, vývoje a inovací. Dotace EU jsou tak v případě tohoto programu opravdu velmi štědré.

O prostředky budou moci žádat organizace pro výzkum a šíření znalostí, stejně jako další fyzické a právnické osoby veřejného a soukromého charakteru bez ohledu na právní formu. O podporu samozřejmě mohou také žádat podniky.

Hlavním výstupem programu je zlepšení kvality a efektivity výsledků aplikovaného výzkumu, zvýšení konkurenceschopnosti podniků a posílení aplikační relevance výzkumných organizací. Stejně tak by mělo dojít k provázání již existujících úspěšných center a operačních programů s dalšími výzkumnými centry do jednoho propojeného systému.

Projekty se vyplatí mít připravené

Kompletní informace o veřejné soutěži by měly být k dispozici 28. 3. 2018. Od této chvíle by případní zájemci neměli otálet s přípravou projektů. Vzhledem k vysoké míře podpory se očekává značný zájem ze strany žadatelů.

Chcete-li zvýšit své šance na úspěch v  programu, můžete kontaktovat společnost specializující se na dotační poradenství a získávání dotací EU.