Novinky

DÚOPAM nabízí profesionální služby v oblasti daňové evidence a podvojného účetnictví a zajistí i zpracování mezd

DÚOPAM nabízí komplexní účetní služby, které se týkají účetní a daňové evidence. Může pro vás zajistit i zastoupení při jednání na příslušných úřadech a také poskytne poradenství v oblasti mezd a personalistiky.

Mzdy a personalistika

Z oblasti personalistiky si můžete nechat zpracovat veškeré pracovní smlouvy, vyřídit přihlášení a odhlášení zaměstnanců u zdravotních pojišťoven a sociální správy nebo nechat vést evidenci zákonného pojištění a evidenci o potřebné kvalifikaci.

Co se oblasti mezd týká, DÚOPAM nabízí kompletní mzdovou agendu a to jak pro malé, tak i velké organizace, tvorbu výplatních pásek, rekapitulaci mezd, zpracování přehledů pro zdravotní pojišťovny i sociální správu a a příkazů k úhradám.

Ceny za poskytované služby naleznete na stránkách společnosti.

Daňová evidence

Slouží pro stanovení základu a následně výpočtu daně z příjmu fyzických osob. Je upravená zákonem o dani z příjmu fyzických osob. Ten však neurčuje způsob evidence. Ta může probíhat formou speciálního počítačového programu, v Excelu nebo jako ručně psaný deník. Společnost využívá ekonomický program Pohoda. Zaznamenává majetek a závazky, příjmy a výdaje, které jsou důležité pro následné stanovení daně.

Podvojné účetnictví

Podvojné účetnictví je povinné pro všechny právnické osoby, které podnikají na území ČR. Dále se pak vztahuje na osoby fyzické, které překročily v předchozím roce obrat 25 miliónů korun nebo osoby fyzické, které jsou zapsané v obchodním rejstříku. Můžete jej však využívat i dobrovolně. Tento způsob účetnictví zaznamenává podnikatelskou činnost a jeho základ tvoří daňově uznatelné výnosy a náklady, nikoli příjmy a výdaje.

Pro zpracování podvojného účetnictví využívá společnost počítačový program Pohoda, který je speciálně určený pro tuto činnost.