Novinky

Jak vymáhat odškodnění pracovního úrazu

I přes maximální opatrnost při práci, si člověk může přivodit pracovní úraz. Nezáleží o jakou pracovní činnost se jedná, jelikož nebezpečí číhá všude. Pokud se zraníte doma, nemůžete požadovat odškodnění za vzniklou újmu. Ovšem dojde-li k úrazu při výkonu práce v zaměstnání, pak tento nárok máte. Podle zákona je totiž každý zaměstnavatel povinen uzavřít pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnanci při vzniku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Proto neváhejte s vymáháním, jelikož například v případě doživotních následků může odškodnění pracovní úraz dosáhnout i částky v řádu milionů korun.

Co v případě pracovního úrazu dělat?

Jako i v jiných oblastech je dobré se obrátit na odborníky, v tomto případě na společnost První zdravotní poradenská s.r.o. Její zkušení pracovníci vám pomohou zorientovat se ve spleti paragrafů a zajistí vám profesionální právní pomoc i právní zastoupení v celém procesu vymáhání odškodnění. Pokud využijete služeb této společnosti, můžete se spolehnout na úspěch, který garantuje její spolupráce se zkušenými právníky advokátní kanceláře KLB Legal, s.r.o.

Návod na postup

Pracovní úraz je nepříjemností, které přináší postiženému stres a mnohdy nechuť domáhat se svých práv. První zdravotní poradenská má bohaté zkušenosti a pomohla již spoustě lidem vymoci za pracovní úrazy odškodnění. Nenechte proto nic náhodě a proveďte následující úkony:

  • co nejdříve svůj úraz oznamte zaměstnavateli a zajistěte si případné důkazy a svědky.

Důležité jsou fotografie i očití svědkové, kteří potvrdí vznik úrazu a jeho okolnosti

  • trvejte na vypracování záznamu o pracovním úrazu, který bude vyžadovat pojišťovna
  • kontaktujte První zdravotní poradenskou s.r.o. telefonicky na číslo 733608091 nebo vyplňte kontaktní formulář na webových stránkách společnosti
  • připravte si veškerou dokumentaci. Pokud žádné podklady k dispozici nemáte, pomůže vám je společnost zajistit.

Proč využít služeb společnosti První zdravotní poradenskou?

Vedle výše uvedených důvodů jsou to také tyto výhody:

  • společnost vám poskytne prvotní analýzu případu a konzultaci zdarma
  • nebude od vás požadovat žádnou zálohu
  • odměnu si naúčtuje pouze, když vymáhání odškodnění bude úspěšné.