Finance

Jak založit společnost

Na rozdíl od některých jiných zemí, je v Česku stále ještě značně komplikované zakládání společností. Zájemce odrazuje zdlouhavý proces, jednání na úřadech, dlouhé čekací doby na vyřízení živnostenského oprávnění i na zápis nové společnosti do obchodního rejstříku.

Všem budoucím podnikatelům, kteří se chtějí těmto administrativním úkonům vyhnout, nabízí své služby společnost firemní poradenství s.r.o. Stále však kolem založení s.r.o. pomocí specializované firmy panují některé nejasnosti. Zájemci se ptají především na to, jak vůbec firmu firemní poradenství s.r.o. kontaktovat a co nejprve musí udělat. Odpověď je jednoduchá:

  • zájemce vyplní online na webových stránkách objednávku s.r.o. nebo objednávku a.s.
  • na svůj e-mail obdrží online formulář, ve které zadá věškeré potřebné informace týkající se založení společnosti a poté bude pokud možno ihned kontaktován

Co založení společnosti zahrnuje

Dotazy se také týkají obsahu služeb, resp., co všechno založení společnosti zahrnuje. Jsou to následující úkony a dokumenty:

  • zakladatelská listina a společenská smlouva
  • poplatky obchodnímu rejstříku
  • živnostenské oprávnění
  • vyhotovení veškerých dokumentů nutných k založení s.r.o. nebo k založení a.s.
  • stejnopis zakladatelského dokumentu
  • zápis do obchodního rejstříku
  • u společnosti s ručením omezeným základní kapitál ve výši 1,- Kč

Poplatek za založení s.r.o. činí 6.999 Kč a za založení akciové společnosti pak 38.999 Kč. Tyto ceny jsou kompletní, neobsahují žádné skryté poplatky a nejsou podmíněny využitím dalších služeb. Zájemce tak za výše uvedený poplatek získá kompletní společnost, pro kterou musí pouze vymyslet název. Firma ověří, zda název projde na obchodním rejstříku, podá návrh na zápis a klienta následně uvědomí o jeho realizaci. Tímto okamžikem může podnikatel ihned oficiálně zahájit svou činnost.

Pokud byste měli jakékoliv nejasnosti či pochybnosti, můžete se s důvěrou obrátit na firemní poradenství s.r.o., které vám zodpoví všechny dotazy a poskytne informace týkající se založení společnosti.