Zdraví

Jak zkontrolovat odškodnění bolestného za pracovní úraz

Přihodil se vám pracovní úraz a dostali jste od svého zaměstnavatele odškodnění bolestného? A máte nyní pochybnosti o tom, zda je toto odškodnění ve správné výši? Zjistěte, v čem spočívají nejčastější chyby a jak si odškodnění bolestného zkontrolovat. 

Jak se hodnotí bolestné?

V praxi zaměstnavatelé při odškodnění bolestného za pracovní úraz nejčastěji postupují tak, že poškozenému zaměstnanci předají speciální formulář. Jedná se o formulář pojišťovny pro zákonné pojištění zaměstnavatelů při pracovních úrazech a ošetřující lékař má za úkol do něj vyplnit body bolesti za utrpěný pracovní úraz. 

Po vyplnění lékařem zaměstnavatel tento formulář odesílá na pojišťovnu, která se následně postará o provedení výplaty odškodnění bolestného. 

V čem spočívají nejčastější chyby při výpočtu?

Při výpočtu bolestného na formulářích se lze v praxi setkat s několika chybami. V prvé řadě dochází k tomu, že ošetřující lékař zapomene uvést body bolestného za operační zákroky, nebo že zcela zapomene na některé položky bodů bolesti. Dále také velmi často nevyužije možnosti navýšení odškodnění bolestného pro zdravotní komplikace nebo náročný způsob léčení. 

Nezapomeňte vše zkontrolovat

Poškozený zaměstnanec a zaměstnavatel spolu mohou uzavřít oboustrannou dohodu o výši odškodnění bolestného. Pokud se tak u vás ovšem nestalo a výplata odškodnění proběhla předáním formuláře a následnou výplatou, může být bez problémů provedena kontrola a případná revize odškodnění bolestného

Pro tuto kontrolu a revizi přitom doporučujeme využít specializovaného znalce a nechat si od něj vypracovat znalecký posudek. 

Více informací z oblasti odškodnění pracovních úrazů najdete na www.odskodnenizapracovniuraz.cz.