Technologie Zdraví

Je Wifi bezpečné?

Možná jste také někdy četli nějakou studii, která se zabývala škodlivostí nejrůznějších signálů. O tomto problému vedou vědci diskuze již řadu let a nyní se zaměřili na stále se zvyšující všudypřítomnost signálu z wifi routerů. Někteří si totiž myslí, že signály mohou ovlivňovat plodnost, vyvolávat nemoci, bolesti hlavy, a mnoho dalšího.

 Stejné teorie se začali šířit i u dnes již všude přítomného wifi signálu, který bezdrátově přenáší internetovou síť. S nejnovějším důkazem škodlivost tohoto signálu přišli studentky dánské střední školy, které jsou si jisté průkazností jejich experimentu.

Dívky začali pěstovat na šesti táccích u běžícího wi-fi routeru řeřichu. Stejný počet tácků se stejnou rostlinou umístili i mimo dosah signálu wi-fi a začali chování rostlin sledovat. K jejich překvapení začaly rostlinky umístěné u wi-fi routeru hromadně umírat, kdežto rostliny mimo dosah signálu dál radostně bujely. Mladé Dánky tento pokus uskutečnili z toho důvodu, že si všimli zhoršené koncentrace a problému se spaním v místech, kde byl přítomen i tento signál.

Jejich pokusu si všimla i světová média, díky čemuž se o této problematice začalo opět globálně diskutovat. Objevují se i další teorie o škodlivosti tohoto signálu. V Nizozemsku byl uskutečněn pokus, kdy byly stromy vystavěny enormně silnému wi-fi připojení. Po nějakém čase tohoto experimentu začala kůra na stromech černat, a stromy sesychat, stejně tak jako jeho listy.

Zdali působí signál wi-fi routerů opravdu škodlivě i na lidské zdraví s jistotou říci nemůžeme. Jediné co zatím víme, je že veškeré pokusy toto tvrzení nepotvrdili, bohužel však ani nevyvrátili. Nám tedy nezbývá nic jiného než čekat