Novinky

Nemůžete splácet svoje dluhy? Zažádejte o oddlužení

Oddluženíosobní bankrot je způsob, který umožní dlužníkům s poctivými úmysly řešit svoji svízelnou finanční situaci, která vznikla nemožností splácet svoje dluhy. Díky tomuto způsobu se může dlužník, za předem stanovených podmínek, zbavit svých dluhů a zajistit si finanční svobodu.

Osobní bankrot je zahájen tím, že je podán příslušný návrh na krajský soud v místě bydliště dlužníka.

Kalkulačka oddlužení

Kalkulacka oddluzení je pomocníkem, který pomáhá zjistit, zda je dlužník schopen splatit alespoň 30 % z dlužné částky během následující pěti let. Tím splní podmínku potřebnou pro oddlužení. Do kalkulačky se zadávají pouze základní údaje. Ty zahrnují čistý příjem dlužníka, jeho osobní vztah, případně počet dětí. Samozřejmostí je i výše dluhu. Kalkulačka oddlužení je pouze orientační. Kompletní analýzu nabízí společnost Oddlužtemě.cz. Na jejích stránkách se nacházejí všechny potřebné informace týkající se oddlužení.

Základní postup

Zaměstnanec společnosti po telefonu provede základní analýzu, dle zadaných údajů. Tím získá představu, zda má dlužník možnost získat oddlužení. Pokud ano, následují další kroky, jestliže ne, představí další možnosti.

V případě pozitivní možnosti oddlužení dostane dlužník pokyny pro přípravu potřebných dokumentů. Pak následuje sepsání návrhu na povolení oddlužení. Jeho vypracování, ve většině případů, trvá sedm pracovních dnů. Návrh je podán k soudu, který do tří pracovních dnů zveřejní informaci o zahájení řízení v insolvenčním rejstříku. Ozvou-li se věřitelé s žádostí o splacení dluhů, není potřeba na jejich žádost reagovat. Následuje vydání usnesení soudem, který nemá oficiálně stanovenou dobu. Rozhodnutí, ve většině případů, vydává do třiceti dnů. Po rozhodnutí soudu o povolení oddlužení mají věřitelé čas na to, aby se přihlásili se svým pohledávkami. Lhůta je stanovena na dva měsíce. Dlužníkovi je ustanoven insolvenční správce, s nímž pak řeší další postupy.