Novinky

Nezaviněná dopravní nehoda a právo na odškodnění

Dopravní nehody bohužel symbolizují neodmyslitelnou součást každodenního života. Účastník, který nezaviní dopravní nehodu a zároveň utrpí věcnou škodu nebo zranění, přitom může žádat odškodnění z povinného ručení vozidla viníka nehody. Zajímá vás o tomto tématu více?

Odškodnění újmy na zdraví nebo věcné škody

Pokud dojde k nezaviněné dopravní nehodě, pak to obvykle pro oběť autonehody znamená možnost uplatnit odškodnění újmy na zdraví nebo věcné škody. V takovém případě přitom může poškozený žádat odškodnění z povinného ručení vozidla viníka nehody. 

Zákonnou úpravu tohoto typu odškodnění přitom najdete v občanském zákoníku a zákonu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Otázka zavinění se řeší v trestním nebo přestupkovém řízení

Otázka zavinění dopravní nehody se zpravidla řeší buď v trestním nebo přestupkovém řízení. Pojišťovny v praxi velmi často žádají rozhodnutí o určení viníka nehody k poskytnutí odškodnění újmy na zdraví

V určitých případech ovšem není otázka zavinění podstatná pro poškozeného dopravní nehodou k vymožení odškodnění. Typicky se jedná například o spolujezdce řidiče, u nějž se v této otázce vychází z principu objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla. 

Více informací z oblasti odškodnění dopravních nehod najdete na www.odskodneninehody.cz.