Novinky

Nezvládáte závěrečné práce? Nechte si pomoci

Z amerických filmů se může zdát vysoká škola jako jedna velká a bezstarostná párty. V realitě však studenti zjistí, že to tak snadné není a že kromě zábavy je čeká také mnoho dřiny a učení. Je to o to těžší, že jsou studenti již dospělí a často musí při studiu navíc i pracovat nebo už mají založené rodiny, o které se musí starat. Nejde jen o to chodit na přednášky, je důležité zpracovávat závěrečné práce, které jsou pro řadu studentů tou největší překážkou. Jsou náročné a ne každý je zvládne. Pokud s nimi budete mít problém, můžete využít pomoc profesionálů z profipodklady.cz.

Zpracování bakalářské práce

Napsání bakalářské práce se nevyhne žádný student vysoké školy, protože je hned prvním typem závěrečné práce, se kterou se setká. Její zpracování je nezbytné pro dokončení prvního stupně vysokoškolského vzdělání a k dosažení balakářského titulu. Jde o nejkratší typ závěrečné práce a její rozsah je zhruba do 40 normostran. Skládá se z teoretické a praktické části, je třeba dbát na správné členění, používání odborné literatury a správné porovnávání různých odborných názorů. Také by každá práce měla mít nějaký konkrétní cíl. Pokud na ni nestačíte nebo ji nezvládnete, nechte si pomoci s podklady pro tuto práci.

Diplomová práce

Napsání diplomové práce je o poznání těžší, než je tomu u práce bakalářské. Její zpracování je nezbytné k dosažení magisterského nebo inženýrského titulu. Má poměrně velký rozsah, který je kolem 50-90 normostran nebo i více. Je potřeba ji správně členit, měla by zahrnovat titulní list v českém a anglickém jazyce, úvodní abstrakt, obsah, předmluvu, české a cizojazyčné resumé, seznamy literatury a používaných zkratek a přílohy v podobě grafů, tabulek a jiných zachycení výsledků práce. Důležitý je v této práci vlastní průzkum. Autor by se měl zaměřit na nějaké neprobádané téma nebo na nějaké známé téma, na které bude nahlíženo jiným způsobem. Zpracování je velmi náročné a jestliže už nyní víte, že potřebujete pomoci, nebojte se na profipodklady.cz obrátit a podají vám zde pomocnou ruku.