Novinky

Ostravské ropné laguny

Nepříjemným pozůstatkem po činnosti chemičky Ostramo, působící do nedávné doby v Ostravě, jsou ropné laguny. Jsou to poměrně velké plochy zalité zapáchajícím a nebezpečným ropným kalem. Po několikaletém dohadování byla sice část lagun odtěžena a kal odvezen k likvidaci spálením do Litvínova, ovšem stále ještě zbývá několik tisíc tun kalů.

Laguny v Ostravě představují jednu z největších ekologických zátěží na území České republiky. Odstranění kalů z lagun provázejí neustálé problémy a termíny vyčištění se stále posouvají. Po vytěžení zhruba 200 tisíc tun kalů vyšlo najevo, že v dané lokalitě jsou desítky dalších tun tohoto odpadu, se kterými se původně vůbec nepočítalo. Tyto kaly, které jsou jaksi „nad limitem“, má odstranit společnost AVE CZ, kterou by odtěžení mělo stát 429 milionů korun. Nejde však jen o kaly, ale vyčistit se bude muset také dekontaminovaná zemina.

O problému již po několikáté informovala také Česká televize, nejnověji ve svém večerním zpravodajství 18.4. t.r. Mimo jiné redaktoři informovali o výtkách ostravské Strany zelených, podle které je zakázka nedostatečně dopracována, jelikož není stoprocentně zajištěna konečná likvidace odtěžených nebezpečných odpadů. Televize také poukázala na fakt, že tendr na likvidaci ostravských lagun vyhrála pražská firma AVE CZ, pro kterou by veškeré práce měla provádět společnost Geosan Group, která při čištění lagun již jednou selhala. Údajně by ještě letos mělo být započato s těžbou více než 90 tisíce tun odpadu. Proti tomuto záměru však protestují zástupci ekologických organizací, Strany zelených a Pirátské strany.

O složitosti případu svědčí i skutečnost, že na případu participuje ještě státní podnik Diamo, který zodpovídá za správu a sanaci ropných lagun. Sporná jsou i některá ustanovení ve smlouvách o likvidaci lagun, podle kterých společnost AVE CZ dostane zaplaceno až po předložení dokumentů buď o likvidaci odpadu, nebo o jeho jiném využití. Ekologové a Strana zelených oprávněně poukazují na nejasnost a rizikovost takovéhoto ustanovení. Jiné využití může také znamenat odložení odpadu na jiní místo s tím, že v budoucnu se to nějak vyřeší, nebo že odpad zlikviduje společnost, která mezitím zase spadne do konkurzu.