Novinky

Svařujete elektrickým obloukem? Dodržujte základní bezpečnostní pokyny

Svařování je činnost, ke které je lepší si udělat svářečský kurz. To, že jste tatínkovi v dětství přihlíželi pod ruce neznamená, že najednou jste profesionálními svářeči, kteří mohou mávnout rukou nad bezpečnostními pokyny. Ani ti nejlepší nad nimi nesmí mávnout, tak praví BOZP. I při této práci se člověku může leccos stát, pokud bude postrádat svářecí kuklu a bude špatně zacházet se svou svářečkou.

Pakliže svařujete elektrickým obloukem, shrnuli jsme vám několik zásad, na které pamatovat, pokud se pustíte do práce.

Připojeno, napojeno, můžeme se pustit do práce

Než vezmete svářečku do rukou, je zapotřebí zkontrolovat, zdali je všechno správně zapojeno, připojeno, napojeno. Svařovací vodiče musí být bezpečně připojeny, aby nedošlo k žádnému nechtěnému dotyku s výstupními svorkami svářečky. Co se týče svářecího kabelu, ten musí být propojen s předmětem, který se svařuje.

Je také nezbytně nutné, aby svorka pro připojení svařovacího vodiče byla umístěna co nejblíže k místu svařování. Tím může být i svařovací stůl, pokud je na něm umístěn svařenec.

Když se rozhodnete pro výměny elektrody

Jiná situace nastává, pokud se rozhodnete pro výměnu elektrody. K tomuto kroku přistupujte pouze za předpokladu, že máte nasazené a neporušené rukavice, které nejsou určeny k ničemu jinému než ke svařování.

Dopředu si také zkontrolujte, že se nejedná jen o mokré nebo vlhké rukavice. Takové modely vás bohužel neochrání, i když si to budete moc přát.

Další zásady, na které pamatovat

Svařování elektrickým obloukem s sebou nese jistá rizika. Jejich následkům předcházejte například tím, že nebudete používat v žádném případě svařovací vodič. Nezapomínejte ani na pravidelné periodické prohlídky, které vždycky provádí jen a pouze pověřený pracovník, který vždy postupuje podle pokynů výrobce daného zdroje.