Bydlení

Vysaďte si v zahradě cypřišek. Odvděčí se vám dlouhým životem

Cypřišek nabízí velkou variabilitu pěstování. Může mít podobu živého plotu i okrasné solitéry. Jaké druhy jsou vůbec nejoblíbenější a jak je pěstovat? 

Nepleťte si cypřišek s tůjí

Cypřišek v zahradě získává mnoho podob. Lidé jej často vysazují s cílem vytvořit krásný a efektní živý plot. Vynikne však také jako konifera ve skalce, nebo jako zajímavý solitérní strom. Vzhledem ke své všestrannosti se jedná o mimořádně oblíbený rod. 

Lidé si často cypřišek pletou s tůjí. Na první pohled se totiž jedná o podobné rody, a navíc se oba řadí do čeledi cypřiškovitých. V mnoha směrech se od sebe ovšem odlišují. 

Cypřišek je jednodomý stálezelený strom nebo keř, který má většinou pyramidální tvar. Charakteristická je pro něj hnědá brázditá kůra, která se postupně odlupuje v šupinách nebo pruzích. Jeho dvoutvaré listy vyrůstají z větviček ve čtyřech řadách. Strom může dorůstat výšky až 65 metrů a velmi často se dožívá i 1 000 let. 

Vyberte si z pestré rodiny cypřišků

Cypřišek má v dnešních moderních zahradách své nezastupitelné místo. Díky šlechtění původních šesti druhů nyní existuje spousta kultivarů, mezi kterými můžete vybírat. Liší se od sebe velikostí, tvarem, ale i nároky na pěstování.

Oblíbeným druhem je cypřišek Lawsonův, který pochází ze západní části USA. Na první pohled jej poznáte podle hustě větveného kuželovitého habitu a červenavě hnedé kůry. Charakteristická je pro něj světlomilnost, dařit se mu však bude i v polostínu. Ideální je pro něj hlinitopísčitá půda s dostatečnou vlhkostí. 

Dalším zajímavým kultivarem je cypřišek tupolistý, který roste poměrně pomalu a jeho odlupčivý kmen se tyčí do výšky až 40 metrů. Daří se mu na slunném až polostinném chladnějším stanovišti s vyšší vzdušnou vlhkostí. Co se týče kvality půdy, není na ni náročný.

Zapomenout nesmíme ani na cypřišek hrachonosný, který přirozeně roste na ostrovech Honšú a Kjúšú v Japonsku. Jeho první exemplář byl do České republiky dovezen v roce 1865. Vzhledem k ostatním cypřiškům je tento druh širší a řidší a jeho jehlice jsou výrazně zploštělé. Plodí zelené kulovité šištičky, které připomínají semena hrachu, odtud také pochází jeho název. 

Více informací ze světa okrasných stromů najdete na www.okrasne-stromy.cz.