Novinky

Vývojáři pozor, až příliš mnoho funkcí škodí mobilním aplikacím

V každém oboru a v každém odvětví se dopouštíme mnoha chyb. Někdy za ně ani nemůžeme nebo si je neuvědomujeme. V tomto případě platí, že chybami se člověk učí. Podle posledních statistik dochází k největšímu množství chyb z počátku, kdy s něčím začínáme. Člověka zkrátka stále poponáší jakési nadšení a radost z práce, kterou do práce přenáší. Jenže v takové chvíli nezůstává člověk nohama na zemi a jeho práce není tak kvalitní, jaká by mohla být. To platí například v případě vývoje mobilních aplikací, kde se tato prvotní radost a nadšení nemile projevuje. Dělá se například jedna velká chyba, a sice přehání se to s funkcemi mobilní aplikace.

Až příliš mnoho funkcí je jenom na škodu

Každý zkušený vývojář ví, že při vývoji mobilních aplikací na míru by se měla ponechávat hlavně chladná hlava a čistá mysl. Jen tak se může vytvořit skutečně moderní mobilní aplikace, která nebude člověku na obtíž, ale naopak kterou bude aktivně používat, jelikož bude přehledná a vlastně v celku jednoduchá.

Bohužel zejména začínající vývojáři mají problém v jedné věci, a sice přidávají funkcí až příliš mnoho. Jenže tím se najednou přehlednost a jednoduchost mobilní aplikace zcela vytrácí, tudíž se vytrácí i množství lidí, kteří aplikaci opravdu aktivně používají.

Dívejte se na výkon a provoz mobilní aplikace

Začínající vývojáři by si rozhodně měli nechat poradit od odborníků ve společnosti APPKEE, kde se vytváří opravdu fantastické mobilní aplikace. Odborníci ze zmiňované společnosti totiž dbají na výkon a také na provoz aplikace, nikoli na co nejvíce funkcí, které jsou opravdu spíše na škodu než k užitku.

Vývojáři by se měli vždy snažit udržovat počet funkcí tak, aby korelovaly s jednoduchostí aplikace a zároveň aby do aplikace logicky pasovaly. Fantazie se v tomto případě musí držet na uzdě.