Technologie

Co je transformátor a jak toto zařízení funguje?

Transformátor neboli trafo je netočivý elektrický stroj. Na jakém principu pracuje a kde všude se používá?

Co je transformátor a jak funguje?

Transformátor je vlastně elektrickým strojem bez pohyblivých součástí. Přenáší elektrickou energii mezi dvěma obvody.

Využívá k tomu elektromagnetické indukce. Podstata jeho fungování tedy vychází z Faradayova zákona. Jeho základním principem je, že napětí v indukované ve smyčce je přímo úměrné změně magnetického toku.

Transformátory mění vstupní napětí na výstupní. V závislosti na konstrukci transformátoru a jeho využití může být sekundární napětí nižší, stejné nebo naopak vyšší než primární napětí. Primární a sekundární napětí nejsou nijak vodivě propojeny.

Zpravidla dochází k transformaci nízkého střídavého napětí na vysoké. Hodnotu výstupního napětí určuje poměr otáček, tedy počet závitů, drátu mezi primární a sekundární cívkou.

Každý transfomátor obsahuje magnetický obvod, dále se skládá z primárního a sekundárního vinutí (tedy ze dvou cívek) a chladicího systému. Kapacita těchto zařízení se udává ve voltampérech (VA), které odpovídají wattům.

Rozdělení transformátorů a jejich využití

Klíčem k vynálezu transformátoru byl objev dánského fyzika Hanse Christiana Oersteda. Ten došel k zásadnímu zjištění, že proud plynoucí přes vinutí vytváří magnetické pole. Pro rozvoj energetiky byl tento objev zcela klíčový a transformátor nahradil původní točivé měniče napětí.

V základu lze transformátory rozdělit na konvenční a elektronické. První typ je charakteristický tím, že obsahuje železné jádro a měděné vinutí. Elektronická trafa obsahují elektronické komponenty, stěžejní součástkou je pak měnič.

Jedná se o nezbytnou součást při přenosu energie z elektrárny do domácností, většina běžných uživatelů zná také trafo z nabíječek na telefon. I jiná zařízení, jako jsou televize či počítače, ke svému provozu potřebují malá stejnosměrná napětí. Napětí se pak dále snižuje právě transformátorem.

Transformátory od TME

Transformátor má tedy v elektrotechnice svou nezastupitelnou úlohu. Právě z tohoto důvodu se současným zákazníkům nabízí široká škála těchto zařízení. Proč si jej vybrat zrovna u Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.?

V současné době se jedná o předního evropského distributora. Společnost vznikla v roce 1990 v Polsku. Má tak za sebou již řadu let zkušeností, což jí umožnilo vybudovat si ve svém oboru pevnou pozici.

Dnes sídlí ve městě Lodž a ve středním Polsku si nechala vybudovat rozsáhlé logistické centrum. Další logistické centrum Greenfield by pak mělo následovat v roce 2021. Jednotlivé zásilky denně distribuuje do téměř 150 zemí napříč světem. Svým klientům se TME přibližuje prostřednictvím 10 dceřinných společností, které vznikly nejen Evropě, ale také v Asii.