Novinky

Vzdělávání v sociálních službách láká k zajímavým kurzům

Nevíte jakým směrem se vrhnout po mateřské dovolené a rádi byste našli uplatnění v oblasti sociálních služeb? Potřebné vzdělání si můžete dodělat ve Vzdělávací agentuře Seduca téměř po celé České republice.

Jaké jsou nové možnosti ve vzdělávání v sociálních službách?

Vzdělávací agentura Seduca je vzdělávací institucí, která poskytuje pestré možnosti vzdělávání pracovníkům v sociálních službách. Vzdělávací akce jsou přednostně organizovány pro zaměstnance jednoho konkrétního zařízení v jeho vlastních prostorách. Výuka probíhá formou seminářů, které obvykle probíhají v čase 9:00 – 15:00. Se Vzdělávací agenturou Seduca se však můžete domluvit také na jiném čase. U každého semináře najdete konkrétní informace také o ceně kurzu. Bližší informace k jednotlivým kurzům ráda poskytne paní Jaroslava Slaná.

Zajímavá témata v oblasti vzdělávání v sociálních službách

Není výjimkou, že zaměstnání v sociálních službách láká především ženy. Právě pro ně je připravován kurz s tématikou „Žena v roli pracovníka v sociálních službách“. Také s tímto vzděláváním v sociálních službách budete spokojená. Obsahově se kurz dotýká témat životní role ženy od historie po současnost, specifické nároky pomáhající profesi, monitorování osobních a profesních cílů, hranice mezi soukromým a pracovním životem, sebereflexe, sebemotivace a seberegulace, psychologické potřeby a jejich uspokojování a v neposlední řadě dušení hygiena, dosažení vnitřní spokojenosti. Jiné kurzy se dotýkají problematiky šikany v prostředí sociálních služeb, specifik komunikace s klienty s Alzheimerovou chorobou nebo nejrůznějších aktivizačních metod při práci se sociálně znevýhodněnými jedinci.Nepřehlédněte také aktuálně otevřené rekvalifikační kurzy.