Technologie

Péči o staré osoby převezmou v Japonsku roboti

Japonská vláda cítí tlak pramenící ze strany problematiky stárnoucí populace. Stále se zvyšující počat seniorů v domovech důchodců chce řešit za pomocí robotiky. Do roku 2020 počítá s tím, že práce sestřiček bude nahrazená roboty, kteří zastanou až 80% jejich pracovních úkonů.

„Roboti nedokážou vyřešit všechny problémy, ale dokážou přispět k výraznému zlepšení péče,“ vysvětluje šéf Národního institutu vědy a techniky v Japonsku Hirohisa Hirukawa.

Zdravotní roboti by se měly stát pomocníky lidem v každodenních rutinách jakými jsou vstávání z postele, oblékání či usazení do invalidního vozíku. Další roboti by pak měli fungovat jako spojka mezi JIP, lékárnou a laboratořemi.

Vývojáři doufají, že se stroje budou co nejvíce přispívat ke snižování zátěže  zdravotnického personálu a zároveň zvýší efektivitu celého zdravotnického zařízení. Institut řízený doktorem Hirukawou pomohl za posledních pět let úspěšně přivést na trh roboty pocházející z patnácti různých společností.

„V Japonsku už fungují například motocyklová jízdní kola, která představují verzi doprovodného asistenta po městě,“ dodává doktor.

Zda se bude takováto péče líbit i seniorům se vědec již nezmiňuje. Roboti jsou prozatím ve fázi testování a je jen otázkou času kdy budu skutečně nasazeni. Zcela jistě se však bude muset vyřešit otázka etiky, kdy péči o staré osoby naprosto odosobníme, což není nejlepší přístup. Uvidíme.