Finance

Jak na kontrolu odškodnění bolestného po pracovním úrazu

Utrpěli jste pracovní úraz? A řešíte nyní odškodnění bolestného? Přečtěte si, jak se obvykle postupuje při odškodnění této náhrady a jak lze provést kontrolu. 

Obvyklý postup

V praxi se lze běžně setkat s postupem, kdy zaměstnavatel poškozenému zaměstnanci předá formulář k vyplnění bodů bolesti ošetřujícím lékařem. Tento formulář je přitom od pojišťovny a slouží pro zákonné pojištění zaměstnavatelů při pracovních úrazech.

Ošetřující lékař zde vyplní body bolesti a tento formulář následně zaměstnavatel zašle na pojišťovnu, která poté provede výplatu odškodnění bolestného.

Při výpočtu bolestného se mohou objevovat chyby

V rámci odškodňovací praxe se můžeme v oblasti pracovních úrazů často setkat s určitými chybami, které se týkají výpočtu bolestného na formulářích. 

Zpravidla jde o chyby týkající se neuvedení bodů bolestného za operační zákroky nebo skutečnost, že nebylo využito navýšení odškodnění bolestného pro zdravotní komplikace či náročný způsob léčby. A zapomenout nesmíme ani na případy, kdy jsou některé položky bodů bolesti vynechány.

Jak si odškodnění bolesti zkontrolovat?

Pokud jste utrpěli pracovní úraz a obdrželi jste odškodnění bolestného, vždy doporučujeme si jej řádně zkontrolovat. Kontrolu a revizi odškodného přitom můžete realizovat s pomocí znaleckého posouzení specializovaným znalcem.

Jestliže mezi vámi, jakožto poškozeným zaměstnancem, a zaměstnavatelem nebyla uzavřena dvoustranná dohoda o výši odškodnění bolestného, kontrolu i případnou revizi s žádostí o doplatek lze obvykle jednoduše a bez obtíží realizovat. 

Více informací o odškodnění pracovních úrazů najdete na www.odskodnenizapracovniuraz.cz.