Finance

Co je společenská smlouva a zakladatelská listina

Společenská smlouva je prostředek, který pomáhá při založení společnosti. Je hojně využívání při všech běžných typů obchodních společností, jako je například společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost nebo akciová společnost. Společenská smlouva vychází z obchodního zákoníku a musí obsahovat dané stanovy, aby byla platná a v souladu se zákonem. Povinnosti má i změna společenské smlouvy.

Bez tohoto dokumentu novou společnost nezaložíte a abyste mohli sepsat tento dokument, musíte vlastnit živnostenské oprávnění, mít základní kapitál a zápis v obchodním rejstříku. Společenská smlouva je dokument, který vzniká mezi dvěma společníky, kteří se rozhodli založit společnost. Pokud je pouze jedna osoba, která chce založit firmu, sepíše se zakladatelský list. Co musí společenská smlouva dle zákona obsahovat?

Povinný obsah společenské smlouvy

Společenská smlouva musí dle zákona obsahovat níže uvedené náležitosti:

  • Obchodní jméno firmy, které vznikne po sepsání smlouvy
  • Sídlo, z kterého společnost bude vykonávat svoji činnost
  • Předmět a obsah podnikání
  • Informace o společnících, jako je jméno, bydliště, obchodní firma a její sídlo
  • Výše základního kapitálu a způsoby splacení vkladů společníků
  • Informace o jednatelích a členech dozorčí rady – jméno a příjmení, bydliště, atd.
  • Správce vkladu
  • Náklady spojené se založením společnosti
  • Akciová společnost má povinnost uvést počet akcií a jejich jmenovitou hodnotu

Podnikatelská činnost by se měla opírat o společenskou smlouvu, pokud hodláte zakládat společnost se společníky. Vždy by měla mít písemnou podobu. Změna společenské smlouvy by měla být řádně zapsána a zaznamenána. Při sepsání dokumentu je zapotřebí plného souhlasu všech osob, kterých se založení společnosti týká. Aby smlouva byla platná, je zapotřebí úředně ověřených podpisů zakladatelů společnosti, které stvrzuje platnost dokumentu.