Finance

Vedení daňové evidence od externí firmy

Podnikat bez solidního zázemí v podobě účetních a daňových služeb je v současné době velkým hazardem. Množství nejrůznějších předpisů je takové, že jen vyznat se v jejich záplavě je velice obtížné, natož je dodržovat. Proto se rozhodně vyplatí najmout si odborníky, kteří za vás budou řešit všechny zapeklitosti týkající se financování, účetní a daňové evidence.

Sázkou na jistotu a spolehlivost je firma na webu Profitas.cz, která má v této oblasti bohaté zkušenosti a patří mezi přední poskytovatele účetních služeb a daňového poradenství v ČR. Kromě vedení firemního účetnictví a daňové evidence nabízí také vedení mzdové a personální agendy, audit a daňové poradenství.

Daňová optimalizace

Účetnictví a daňová evidence spolu úzce souvisí a jedno navazuje na druhé. Součástí této agendy je rovněž zpracování daňových přiznání a odvádění daní z příjmů, z nemovitostí, silniční daně atd. Výhodou spolupráce se zkušenou účetní firmou je také to, že se zaměřuje nejen na daňovou evidenci, ale také vám doporučí optimální daňovou strukturu. Po rychlé analýze vašeho podnikání vám doporučí co nejoptimálnější daňovou zátěž, která bude plně odpovídat vašim potřebám. Součástí služeb jsou i odborné konzultace a daňové poradenství. Služby firmy Profitas jsou určeny jak pro velké firmy, tak pro OSVČ. Samozřejmostí je, že na základě plné moci za vás bude jednat s finančními a dalšími správními úřady a poskytovat asistenci při finančních kontrolách, takže se budete moci plně věnovat pouze svému podnikání

Co zahrnuje daňová evidence

  • kompletní zpracování a vedení daňové evidence
  • vedení a zpracování deníku příjmů a výdajů a pokladní knihy
  • evidování dlouhodobého majetku a jeho nákladových odpisů
  • evidence pohledávek a závazků
  • zpracování roční účetní závěrky
  • zpracování přiznání k DPH (čtvrtletní nebo měsíční)
  • zpracování přiznání k dani silniční, ze závislé činnosti, srážkové aj.

Využitím služeb firmy Profitas dosáhnete nejvyšších možných daňových úspor legální cestou, jelikož firma neustále sleduje nové legislativní procesy a soudní judikaturu.