Finance

Vložte svůj majetek do svěřeneckého fondu

Svěřenecký fond představuje souhrn majetku, který vyčleňuje zakladatel pro konkrétní účely. Hlavní výhodou je anonymita majetku bez formální právní subjektivity. Péčí o majetek je pověřený správce, který zároveň hlídá plnění účelu fondu a zároveň rozmnožování majetku. Majetek je určený pro beneficienta, jehož jmenuje zakladatel fondu.

Základní informace o založení a fungování fondu

Založení svěřeneckého fondu může realizovat osoba fyzická i právnická a to jak k účelu soukromému či veřejně prospěšnému. Do fondu lze vložit jakýkoli druh majetku movitého i nemovitého. Pokud se rozhodujete i vy nad tím, že svěřenecký fond založíte nebo chcete získat více informací, navštivte webové stránky www.alphacitizen.com. Členové společnosti se snaží nabízet i realizovat taková řešení, která budou vyhovovat individuálním požadavkům jednotlivých zájemců. Součástí týmu jsou odborníci z řad advokátů a daňových poradců, kteří nejen poradí, ale připraví i návrhy šité na míru. Samozřejmostí je individuální přístup.

Jaké výhody svěřenecké fondy nabízejí?

Fondy jsou anonymní, bez jakékoli právní subjektivity. Majetek je zapsán na správce fondu, což je zaznamenáno i v poznámce. Fond lze založit za pro celou řadu účelů. Nejčastěji však slouží pro ochranu majetku před případnými věřiteli. Majetek nepodléhá ani neblahým následkům vyplývajícím ze zadlužení při nevhodné investici či podnikání. S majetkem může nakládat pouze osoba beneficienta a za podmínek určených zakladatelem fondu.

Beneficient nemusí platit daň z nabytí majetku a v případě, že je fond založen jako dědictví, dědic či dědicové neplatí dědickou daň a není potřeba absolvovat dědické řízení. Poplatku nepodléhá ani zápis svěřeneckého fondu, který se provádí do evidence svěřeneckých fondů.