Technologie

Existuje u nás zkušební laboratoř na zkoušky požární bezpečnosti?

Odpověď je jednoduchá. V České republice je totiž zatím jediná akreditovaná zkušební laboratoř a to CZ testing institute s.r.o., která zajišťuje laboratorní zkoušky požární bezpečnosti i reakce jednotlivých výrobků na oheň prováděné podle zavedené normy EN 45545-2.

Společnost se zejména zaměřuje na drážní vozidla, statické, dynamické, chemické i fyzikální zkoušky, které se týkají odolnosti materiálu. Ke všem těmto prováděným zkouškám vydávají srozumitelné výstupy a odborná stanoviska. Laboratoř požární bezpečnosti provádí zkoušky požární bezpečnosti. Současně zdejší specialisté zjišťují a vyhodnocují reakce prověřovaných výrobků na oheň a provádí klasifikaci jednotlivých materiálů a komponentů podle požadavků normy EN 45545-2.

Laboratoř požární bezpečnosti

Tato společnost úzce spolupracuje na výzkumu a vývoji inovativních nových požárně odolnějších moderních materiálů pro železnici. V rámci zkoušek je prováděno komplexní hodnocení všech vlastností materiálů a následně i jejich vhodnost pro specializované použití v dopravní technice. Veškeré zkoušky požární bezpečnosti jsou prováděny podle norem EN 45545-2, ISO 5660-1, ISO 5659-2 a GOST 55995. Zdejší laboratoře jsou vybaveny komorou pro zkoušky optické hustoty kouře podle daných norem. K dispozici je kónický kalorimetr pro měření sálavého tepla v závislosti na úbytku hmotnosti a spotřebě kyslíku i jednoduchou komorou pro zkoušky hoření s nuceným odsáváním.

Laboratoř statických a dynamických zkoušek

Verifikace konstrukčních návrhů, ověření pevnosti konstrukčních celků, jednotlivých svařenců a dalších komponentů se provádí včetně přesného záznamu elastických a plastických deformací. V rámci zkoušky bude ověřen výskyt vad i poruch s ohledem na předpokládanou životnost zkoušeného předmětu. Zkoušení statické pevnosti je prováděno podle norem a předpisů Grula Si, UIC 566, GOST 55995 a podle zadání zákazníka. Zdejší laboratoře jsou vybaveny hydraulickým testovacím zařízením pro zkoušky statické a dynamické pevnosti, ale i pro cyklické zkoušky s vysokou zátěží k ověření dynamické pevnosti i životnosti konstrukčních celků. Součástí je i zařízení pro dynamické rázové zkoušky.