Kultura Zábava

Napoleon Bonaparte malý velký génius: Zrození velikána

Napoleon Bonaparte se již na věky pevně vryl do celosvětových dějin a učit se o něm budou i děti dětí našich dětí. Jak to ovšem dokázal? Tento malý velký muž neměl předpoklady stát se největším vládcem své doby, a přesto se mu to podařilo. Pojďme se podívat na neskutečný příběh tohoto velkého generála, který byl u všech důležitých momentů své doby.

Studia

Bonapartův příběh začíná na Korsice, kde se narodil. Měl to štěstí, že jeho rodiče byli šlechtického původu, ovšem jejich jmění nebylo, kdo ví jak obrovské. Stačilo ovšem na to, aby se rodina s malým Napoleonem v jeho devíti letech rozloučila a poslala jej na studia do Francie. Zde si Bonaparte prošel několika významnými vojenskými školami, kde se soustředil především na studium dělostřelectví a také historie. Byl studentem také na jedné z nejprestižnějších škol své doby a to na vojenském institutu na Martově poli, které bylo později dějištěm největší demonstrace lidu proti králi.

Revolucionář

I Bonaparte během svých školních let načichl protiroajalistickými názory a byl pro vytvoření republiky. To ho však neubránilo před plněním rozkazu mířit děly do chudinkých čtvrtí z Bastily, během revolučních nepokojů. Po svržení krále však již plně a oddaně sloužil republice a dokázal jí ochránit v nejedné bitvě. Za to se mu dostalo výsady účastnit se tažení do Itálie, kde stála Francie proti zbytku Evropy. Napoleon zde u Campo Formio však zvítězil a domů se navrátil jako hrdina.

Rozluštění hyeroglifů

Následovalo další velké tažení do Egypta, kde ovšem tento legendární vojevůdce pocítil chuť porážky. I přesto se mu osud podařilo odvézt tzv. Rosettskou desku, která později dopomohla k rozluštění hieroglyfů. Po návratu z egyptského tažení, i před prohru, byl Napoleon na vrcholu a sám se ustanovil vládcem celé Francie, což později potvrdil i svou korunovací na císaře. Měl totiž touhu znovuobnovit starou říši Římskou ve svém plném rozsahu a sám se postavit do jejího čela.

Zda se mu to podařilo se podíváme v dalším pokračování našeho vyprávění.