Kultura Zábava

Napoleon Bonaparte malý velký génius: Vláda nad Evropou

Napoleon Bonaparte se již na věky pevně vryl do celosvětových dějin a učit se o něm budou i děti dětí našich dětí. Jak to ovšem dokázal? Tento malý velký muž neměl předpoklady stát se největším vládcem své doby, a přesto se mu to podařilo. Pojďme se podívat na neskutečný příběh tohoto velkého generála, který byl u všech důležitých momentů své doby.

Napoleon Evropským vládcem

Celá Evropa věděla, že Napoleon je nebezpečím, které je potřeba utnout. Bohužel pro ní si však toto nebezpečí uvědomila již příliš pozdě. Nesčetně aliancí bylo proti Napoleonovi poskládáno a nesčetně bitev s ním vybojováno, a i přesto si tento geniální stratég dokázal připisovat jedno vítězství za druhým. Poté co se prohlásil císařem, upřel svůj zrak na východ, na říši, která mu stála v cestě za jeho vysněnou obnovou Říše Římské a tou byla Svatá Říše Římská, kterou již několik staletí drželi pevně ve svých rukou Habsburkové, nejmocnější rod posledních staletí.

Smrtící koalice

Právě ti, společně s Angličany a Rusy vytvářeli proti Napoleonovi silné aliance, které se zdáli být neporazitelnými. Konečné zlomení Napoleonovy nadvlády mělo přijít v bitvě u Slavkova, známé také jako bitva tří císařů. Zde se střetli vojska Francie, Ruska a svaté říše a výsledkem bylo velké vítězství Francouzů, které navždy pohřbilo pokračovatele Římské říše, která v Evropě existovala od osmého století.

Počátek konce

Napoleon ovládl celou střední Evropu a okolní mocnosti se s ním již nemohli rovnat. Následné porážky Pruska a Ruska umožnili Napoleonovi prosazovat svou vůli u všech evropských vládců. Jedinou zemí, která mohla pro Francii ve své době stále představovat nebezpečí byla Anglie. Napoleon věděl, že Anglie, coby ostrovní stát, je závislá na dovozu, a proto se rozhodl vytvořit celokontinentální blokádu, díky které chtěl Anglii nechat vyhladovět jako krysy, na potápějící se lodi. Ukázalo se však, že Napoleon nemá Evropu tak pevně ve své sevřenou, jak si myslel, a v blokádě se začínaly objevovat trhliny.

Zde začíná Napoleonův konec, na který se podíváme v našem vyprávění příště.