Technologie

Existence vesmíru je nesmysl!

I přesto, že si myslíme, že máme již poměrně dobrou představu o tom, jak věci kolem nás fungují, opak je pravdou. V podstatě nevíme vůbec nic a to z toho důvodu, že jsme prozatím nebyli schopni odpovědět na základní otázku existence vesmíru, který by vůbec existovat neměl. Důvodem je antihmota, která měla zapříčinit to, že vesmír neměl existovat, jenže nestalo se tak.

Celý princip spočívá v tom, že je zapotřebí najít rozdíl mezi působením hmoty a antihmoty, což se ovšem doposud nedaří. Věci z CERNU při pozorování magnetismu zjistili, že ani magnetismus neobsahuje žádnou odlišnost. Provedená byla doposud vůbec nejpodrobnější měření magnetického momentu antiprotonu, tedy onoho prvku, který popisuje to, jak částice reagují na magnetické pole.

Výsledkem celého pokusu bylo to, že ukazatel je zcela stejný a to jak u protonu, ovšem s opačným znaménkem. To znamená absolutní symetrii mezi hmotou a antihmotou, což je také důvod, proč to, čemu říkáme vesmír, z logického hlediska vůbec nemůže existovat. Nějaká asymetrie zde však být musí, vědci však stále nejsou schopni nalézt tento velmi podstatný rozdíl.

Standardní model předpokládá vznik stejně velkého množství hmoty i antihmoty, což je ovšem směs, která by mohla sama sebe zdestruovat. Nic by tedy neexistovalo, žádné planety ani lidé. Pro vědce je nyní nejdůležitější nalézt jakýkoliv náznak rozdílu, který by vytvořil prostor pro vznik vesmíru, což se ovšem i přes velké množství výzkumů stále nedaří.

Ten kdo ovšem toto tajemství objeví, může zcela jistě počítat s Nobelovou cenou, protože právě díky tomu budeme moci přijít na kloub nejstarším záhadám vesmíru a zkoumat jeho prvopočátky. Ovšem jak se zdá, jedná se o vizi vzdálené budoucnosti.