Kultura

Krvavá historie princezny Olgy

Historie je především o tom, kdo má větší moc a tu většinou měli ti, kteří se nebáli zašpinit si ruce od krve. Pojďte se s námi podívat na děsivý příběh princezny Olgy, která svou nenávistí a touhou po pomstě udělala ve světových dějinách velký krvavý zářez.


O tom že život v Kyjevské Rusi a ještě navíc v raném středověku nebyl asi žádný med, ostatně jako nikde v Evropě, není pochyb. Neměli to lehké jak ti nejnuznější, tak i ti nejbohatší. Dokládá nám to také příběh princezny Olgy. Ta se poměrně mladá provdala za prince Igora, právoplatného nástupce na Kyjevský trůn. Tak se také stalo, a Olga si se svým chotěm užívala vladařského života v přepychu a pohodě. Měli krásný palác, poměrně klidnou situaci v zemi a novorozeného synka, prostě pohoda.

Tu však velmi krutě přerušila událost, která se stala u jejich sousedů Drevljanů. Jimi byl Oleg, při vybírání daní, krutě zavražděn. Olga tak zůstala chudák sama, a protože byl jejich syn ještě moc malý, sama se ujala vlády nad celou zemí. Nikdy však nezapomněla na to, co jí Drevljané způsobili a plánovala krutou odplatu.

Drevljané si mysleli, že je Olga jen hloupá husa a tak se rozhodli poslat za ní několik ženichů, aby se sami ujali vlády na Kyjevskou Rusí. Olga hloupou dělala a tak ženichy slavnostně přijala, dokonce pro ně nechala poslat i vlastní loď, a když byli milí ženichové na hradě, všechny do jednoho naházela do díry, ve které je spálila za živa.

Olga však ve své krvavé mstě pokračovala. Drevljanům odeslala zprávu, že svatbu přijímá. Drevljané odeslali na její hrad průvod lidí, kteří měli zařídit hostinu. Když dorazili na místo, byly odesláni do lázní, aby se umyli. Vojáci však zatarasili dveře lázní a ty zapálili. Olga vše Drevljanům vysvětlila jako nešťastnou náhodu a Tak byl vyslán další průvod, tentokráte na pohřeb. Po něm následovala hostina, a když se všichni členové výpravy totálně opili, dala Olga povel a všichni byli pobiti. Tak se Olga pomstila Drevljanům za manželovu smrt a zavraždila asi 5 tisíc z nich.

Tip: Profesionální správa stránek