Nezařazené

EET je opředena mnohými povinnostmi. Za nedodržení hrozí nemalé pokuty

Když se před několika měsíci zavedlo EET, většina podnikatelů byla naprosto zděšená. Nyní však lze říct, že si na elektronickou evidenci tržeb zvykáme. Letos měla přijít poslední fáze EET, respektive tedy 3 a 4 vlna EET, která se měla dotknout i menších podnikatelů a živnostníků, do nichž spadají jak řemeslníci, tak samozřejmě i lékaři nebo advokáti. Spuštění poslední fáze se však vlivem koronaviru posunulo na začátek příštího roku. Do té doby se ostatně pozastavila elektronická evidence tržeb celkově. Než však dojde k jejímu opětovanému spuštění, vyplatí se vědět, za co hrozí a za co nehrozí pokuty.

I když se může znát, že si na elektronickou evidenci tržeb drtivá většina lidí zvykla, pravdou je, že někteří se s tím stále ještě perou. Zejména se perou s dodržováním povinností, které se s EET pojí. Vědí, že za nedodržení povinností hrozí nemalé pokuty (ty se ostatně mohou dostat až do výše půl milionu korun).

Investice spojené se zaváděním EET jsou v současné době na rekordním minimu a mezi oblíbené patří například EET pokladny Leeto.

Za nesplnění jakých povinností hrozí pokuty?

Jak již bylo zmíněno, elektronická evidence tržeb je opředená hromadou povinností, které je třeba splnit. Za nesplnění povinností hrozí nemalé pokuty, které se mohou dostat až na půl milionu. Pojďme však být trochu konkrétnější.

Například pokud nedojde k umístění informačního oznámení, hrozí pokuty do výše padesáti tisíc korun. Pakliže se nevystaví účtenka tomu, komu evidovaná tržba náleží, hrozí pokuta až půl milionu. Stejně vysoká pokuta hrozí v případě, že nedošlo k zaslání datové zprávy údajů o evidované tržbě správci daně.

Pokuty do výše až padesáti tisíc korun hrozí podnikatelům a firmám v případě, že se zacházelo s autentizačními údaji nebo certifikáty tak, že by mohlo dojít k jejich zneužití.

Pokud dojde k odhalení nedodržení povinností

Pokuty však nejsou to jediné, co hrozí v případě, že dojde k odhalení nedodržení povinností nebo že dojde k odhalení zvlášť závažných porušení povinností. Hrozí mimo jiné i uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu činnosti.