Nezařazené

Napoleon Bonaparte: Poslední partie

Napoleon Bonaparte se již na věky pevně vryl do celosvětových dějin a učit se o něm budou i děti dětí našich dětí. Jak to ovšem dokázal? Tento malý velký muž neměl předpoklady stát se největším vládcem své doby, a přesto se mu to podařilo. Pojďme se podívat na neskutečný příběh tohoto velkého generála, který byl u všech důležitých momentů své doby.

Nezlomný

Věznění Napoleona na Elbě mělo za účel toho velikána navždy zlomit a uvrhnout jeho touhu po ovládnutí světa do zapomnění. Tento skvostný plán se však nezdařil. Již od počátku svého působení na tomto ostrově se Napoleon snažil navázat kontakty, které by mu pomohli dostat se z vězení pryč. Napoleonovo věznění však nemůžeme představovat jako žalář s celou, kde by byl o chlebu a vodě. Napoleon na ostrově obýval své vlastní sídlo, měl vlastní služebnictvo, jen se nesměl vzdálit od domu do určité vzdálenosti.

Sbohem Elbo

I přes veškerá opatření se Napoleonovi opět podařilo spojit se s domovskou Francií a obnovit dávné styky, které mu umožnili z ostrova uprchnout a přesunout se do Paříže. Vláda o něm svým způsobem i věděla, ovšem nikdo nečekal to, že by se Napoleon chtěl znovu pokusit o válečný triumf. To byla zásadní chyba, díky které měl poměrně volné a ruce a byl schopen opět začít dávat dohromady vojsko. To se mu nakonec skutečně podařilo a společně s milionovou armádou byl schopen prosadit svou moc až na nejvyšších stupních francouzské správy.

Opět válečníkem

Společně se svým vojskem pak Napoleon vytáhl proti svým odvěkým rivalům, kteří mu uštědřili tak zdrcující porážku u Lipska. Střetl se s nimi na území dnešní Belgie, u obce jménem Waterloo, která poté dala název celému válečnému střetnutí. Poslední bitva velkého vojevůdce pro něj znamenala porážku, která navždy nechala Napoleonovu hvězdu uhasnout. Po porážce byl odvezen na další ostrov tentokráte na sv. Helenu, kde po několika letech zemřel na rakovinu žaludku.